Cliënt/patiënt naar Pieter van Foreest verwijzen per 14-1-22

Geplaatst op: 14 Januari 2022

 

Een juiste verwijzing is heel belangrijk, voor u als verwijzer, voor uw patiënt en voor de medewerkers. Pieter van Foreest heeft verschillende mogelijkheden voor tijdelijk verblijf, thuiszorg en langdurig verblijf. 

Overzicht mogelijkheden doorverwijzing
Klik hier voor een overzicht patiëntenstroom/doorverwijzing (versie 14-1-2022) voor wat betreft de mogelijkheden, de doelgroepen en de manier van doorverwijzing.

Risico inventarisatie bij opname zonder Covid-19
We verzoeken u vriendelijk om voor opname op de ‘zonder Covid-19’ locaties zeer kritisch te zijn v.w.b. opname om op deze wijze geen besmetting naar binnen te brengen bij één van onze locaties. Een nieuwe cliënt wordt altijd in quarantaine opgenomen. De lengte van de quarantaine wordt bepaald aan de hand van een risico inventarisatie.

Post-covid patiënten en ondersteuning bij herstel
Als een patiënt Covid vrij is dan is er regelmatig ondersteuning nodig om weer op krachten te komen. Bij een zwaardere ondersteuningsvraag is herstelzorg en/of geriatrische revalidatie (met opname) mogelijk. Daarnaast zijn een aantal fysiotherapeuten van Pieter van Foreest getraind om covid patiënten thuis te ondersteunen in hun herstel. 

Vragen en/of meer informatie
Wij vertrouwen erop dat wij u op deze wijze voldoende hebben geïnformeerd. Bij vragen en/of twijfels kunt u contact opnemen met onze afdeling zorgbemiddeling via 015 515 5000.