Jaarverslag 2015 online beschikbaar

Geplaatst op: 2 Juni 2016

Zorgorganisaties moeten elk jaar verantwoording afleggen over de prestaties op het terrein van zorg- en dienstverlening en ondersteuning. Zo ook Pieter van Foreest. Deze documenten worden gepubliceerd op www.jaarverslagenzorg.nl. Jaarverslagen Zorg is een onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Pieter van Foreest heeft haar Jaarverslagen Zorg gedeponeerd bij het CIBG en gepubliceerd op de eigen website.  

Het jaarverslag omvat de volgende onderdelen:
1. Bestuursverslag 
2. Jaarrekening
3. Controleverklaring Accountant

De bovenstaande documenten van 2015 online bekijken? https://pietervanforeest.nl/brochures-publicaties/pieter-van-foreest
Alle eerder gepubliceerde Jaarverslagen Zorg van Pieter van Foreest zijn te vinden op: https://www.jaarverslagenzorg.nl/