Pieter van Foreest ontvangt predicaat Topcare Geriatrische Revalidatiezorg

Geplaatst op: 3 Mei 2022

Pieter van Foreest heeft voor haar Revalidatie en Herstel de Topcare-erkenning Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) gekregen. Een belangrijke stap om tot de beste aanbieders van geriatrische revalidatiezorg van Nederland te horen. Het certificaat werd op maandag 2 mei jl. op feestelijke wijze uitgereikt.
 

Samenwerken aan topzorg
De Topcare-erkenning is voor Pieter van Foreest veel meer dan alleen een keurmerk, zegt Jeanette van Laarhoven, Directeur Divisie Thuis: “Het Topcare-predicaat is een bevestiging van de hoge kwaliteit van onze Geriatrische revalidatiezorg. Het laat o.a. zien dat de professionals van Revalidatie en Herstel bij Pieter van Foreest investeren in onderzoek en innovatie, nieuwe behandelmethoden ontwikkelen, samenwerken in de keten en kennis delen in de sector. Met als doel om samen de zorg en behandeling voor onze cliënten te blijven verbeteren. We hebben met alle collega’s van de afdelingen de afgelopen jaren hier hard voor en aan gewerkt. Het ontvangen van het Topcare-predicaat is de kroon op het werk. We zijn er erg trots op.”
 

Stichting Topcare
Stichting Topcare ondersteunt de verbetering van zorg voor cliënten in verpleeghuizen door kennisontwikkeling te stimuleren. De organisatie bestaat sinds 2008 en heeft sindsdien het Topcare-predicaat aan diverse organisaties uitgereikt. Voor het behalen van een Topcare-predicaat doorlopen zorgorganisaties een intensief toelatingstraject, met uitgebreide toelatingscriteria (zie ook www.topcare.nl) en meerdere momenten van (zelf)evaluatie. De visitatiecommissie van Stichting Topcare sprak met cliënten, familie, cliëntenraad, vrijwilligers en bovenal medewerkers. Tijdens deze visitatie werd gekeken naar hoe Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest het werk organiseert, onderzoek doet en verbeteringen realiseert.
 

Revalidatie en Herstel bij Pieter van Foreest
Revalidatie is topsport! Je hebt er kracht en uithoudingsvermogen voor nodig en het is hard werken. Dit maakt revalidatie op oudere leeftijd lastig: de vitaliteit neemt af en de afhankelijkheden nemen toe. Wanneer kwetsbare ouderen na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen, kunnen zij bij Revalidatie en Herstel van Pieter van Foreest, onder begeleiding van een gespecialiseerd behandelteam, werken aan een weer zo zelfstandig mogelijk leven. Revalidatie en Herstel bij Pieter van Foreest bestaat uit vier afdelingen. Eén binnen de muren van het Reinier de Graaf Gasthuis en drie in een revalidatievleugel aan de Beukenlaan 4 in Delft.