Pieter van Foreest werkt mee aan nieuwe methodiek persoonsgericht werken

Geplaatst op: 2 Februari 2022

Bij Pieter van Foreest vinden we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven kan leiden zoals u dat zelf graag zou willen met wederzijds respect en vertrouwen en gebruik kunnen maken van uw eigen mogelijkheden. Dat is waar persoonsgerichte zorg naar streeft. Zorgverleners hebben een essentiële rol in het bieden van deze zorg. Het is van belang dat zorgmedewerkers zich bewust zijn van de manier waarop zij ondersteuning en zorg bieden en inzicht krijgen in de invloed hiervan op bewoners. Om hen hierbij te ondersteunen hebben Menske, het Trimbos-instituut en Pieter van Foreest een nieuwe methodiek ontwikkeld om de mate van persoonsgericht werken in kaart te brengen in verpleeghuizen met bewoners met somatische klachten.

Nieuwe methodiek geeft inzicht
Pieter van Foreest is eerder al gestart met de observatiemethodiek Dementia Care Mapping (DCM). Bij deze methodiek wordt door middel van observaties op woongroepen de kwaliteit van zorg in kaart gebracht en wordt inzicht verkregen in het eigen handelen. Dit is niet alleen van belang voor cliënten met dementie maar ook voor cliënten met een somatische zorgvraag. Zij zijn vaak zelf goed in staat iets te zeggen over de (kwaliteit van de) geboden persoonsgerichte zorg, maar het kan voorkomen dat ze niet in de gelegenheid worden gesteld. Om de collega’s hierbij te ondersteunen heeft Pieter van Foreest de handen ineengeslagen met Menske en het Trimbos-instituut om een nieuwe methodiek voor deze cliëntengroep te ontwikkelen.

Met de nieuwe methodiek krijgen collega's inzicht in de mate waarin cliënten met een somatische zorgvraag op een persoonsgerichte manier ondersteund kunnen worden in hun psychosociale behoeften en de manier waarop medewerkers in de dagelijkse praktijk invulling geven aan persoonsgerichte zorg en ondersteuning. Zo kunnen we beter aansluiten op de wensen en behoeften van onze cliënten en betere zorg leveren. Daarnaast sluit dit naadloos aan bij de visie van Pieter van Foreest.

Wilt u meer weten? Lees dan hier verder.

Zo blijven we samen bouwen.