Pneumokokken vaccinatie cliënten 2022

Geplaatst op: 14 November 2022

Pneumokokkenvaccinatie
Pneumokokken zijn bacteriën, die vooral bij mensen vanaf 60 jaar en bij mensen die kwetsbaar zijn, waaronder cliënten van woonzorgcentra en verpleeghuizen, soms ernstige gevolgen kunnen hebben.

Vaccinatie om de 5 jaar
De vaccinatie met de pneumokokken (PPV23) gebeurt elke 5 jaar en geeft bescherming tegen pneumokokken. In het najaar van 2022 ontvangen mensen van 66 tot en met 69 jaar (geboren van 1-1-1953 tot en met 31-12-1956) een uitnodiging voor een gratis pneumokokkenvaccinaite. De vaccinatie werkt 5 jaar. Ook cliënten die bij Pieter van Foreest wonen en tot deze specifieke groep behoren en hiervoor in aanmerking komen ontvangen een uitnodiging. Zij ontvangen deze week de uitnodiging met meer informatie over deze vaccinatie en een toestemmingsformulier om aan te geven of zij hier gebruik van willen maken.

Het gaat om de volgende groep cliënten:
Cliënten met zorg EN behandeling (verpleeghuiscliënten onder medische verantwoordelijkheid specialist ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest) EN die voldoen aan de volgende criteria:

  • 66 tot en met 69 jaar (geboren van 1-1-1953 tot en met 31-12-1956) = Vaccinatiegroep landelijk plan 2022

Waarom vaccineren?
Van pneumokokken kunnen mensen ziek worden, soms kan dit ernstige gevolgen hebben. Dat geldt vooral voor mensen vanaf 60 jaar en voor mensen die kwetsbaar zijn/al een ziekte hebben. Het afweersysteem wordt slechter als men ouder wordt. De vaccinatie maakt de kans kleiner dat men ziek wordt door pneumokokken. De vaccinatie zorgt ervoor dat het lichaam ‘afweerstoffen’ maakt tegen de pneumokokken bacterie. Deze afweerstoffen beschermen het lichaam tegen de meest voorkomende pneumokokken, echter kan niet alle pneumokokkenziekten voorkomen.

Vaccinatie in november/december
De vaccinatie vindt plaats in de maand november en/of begin december. De vaccinatie wordt gegeven op de locatie waar de cliënten wonen. Een cliënt hoeft dus niet te reizen. De vaccinatie is gratis en vrijwillig. Bij de uitnodiging zit een (toestemmings)formulier om aan te geven of men gebruik wil maken van de vaccinatie. 

Meer informatie
Op de website www.rivm.nl/pneumokokken en www.thuisarts.nl/prik-tegen-pneumokokken  kunt u meer informatie vinden.