Het Specialistisch team verpleegkunde

Wanneer iemand ziek is of een beperking heeft, wil hij of zij het liefst thuis of vanuit huis verpleegd worden. Deze wens zult u als arts vast herkennen. Met de juiste zorg en moderne technologie is dit in veel gevallen mogelijk, ook bij ingewikkelde casuïstiek. Het Specialistisch team van Pieter van Foreest heeft dé verpleegkundige expertise in huis om aan de vraag te voldoen. Of het nu gaat om triage, uitvoeringsverzoeken, acute zorg of ongeplande zorg. Het is allemaal mogelijk.

Verpleegkundigen

Het Specialistisch team van Pieter van Foreest bestaat uit professionele en enthousiaste verpleegkundigen niveau 4, 5 en 6. Wij bieden verpleegkundige ondersteuning aan cliënten thuis en aan de locaties van Pieter van Foreest. Ook kunnen zij zorg leveren in andere zorg organisaties waar de expertise niet aanwezig is. Het Specialistisch team is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar om hoog complexe en specialistische zorg te bieden en verpleegkundige ondersteuning en adviezen te geven.

Verpleegkundige expertise

Binnen het team zijn verpleegkundigen die naast de standaard verpleegtechnische kennis en vaardigheden een extra aandachtsgebied/expertise hebben.

Ons team bevat:

 • Wondconsulente en wondverpleegkundige
 • Palliatief verpleegkundige
 • Gespecialiseerd verpleegkundigen op infuustechnologie
 • Oncologieverpleegkundige

Wat kan het Specialistisch team voor u en uw cliënt/patiënt betekenen?

 • Verrichten van een handeling op basis van uitvoeringsverzoek (huis)arts
 • Triage functie huisarts/huisartsenpost
 • Subcutane en intraveneuze infuus therapie / medicatietoediening (antibiotica, chemotherapie, totale parenterale voeding, bloed enz.) Een morfine / dormicum pomp kan door het specialistisch team binnen een uur worden ingezet, afhankelijk van de apotheek.
 • Huisbezoeken bij cliënten die zorg/ondersteuning nodig hebben op gebied van wondzorg, palliatieve zorg en oncologische zorg
 • Leveren van acute zorg. Wij kunnen binnen 8 uur zorg leveren. Dit zal dan op een later tijdstip worden overgedragen aan desbetreffende wijkteam van Pieter van Foreest.
 • Triage voor cliënten van Pieter van Foreest in de woonzorgcentra en thuiszorg
 • Ongeplande zorg

Vragen over mogelijkheden van het Specialistisch team & aanmelden acute zorg

Acute zorg aanmelden en/of vragen over het Specialistisch team of de mogelijkheden? Bel of mail ons.

Specialistisch team Pieter van Foreest
Het specialistisch team is bereikbaar via:
Telefoon:
Delft en Oostland 06-10795367
Westland en Midden-Delfland 06 - 10795364
Mail: specialistischteam@pietervanforeest.nl