banner

Leden voor Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis

Wie komt ons, de cliëntenraad Thuis van Pieter van Foreest helpen? Wij zijn op zoek naar leden voor onze cliëntenraad om samen met ons en de thuiswonende cliënten en hun naasten het verschil te kunnen maken. Onze cliëntenraad denkt mee met de organisatie en adviseert over een breed scala aan onderwerpen om de belangen van cliënten, familieleden, naasten en bezoekers te behartigen. Iets voor u? We horen het graag!   


Samen maken we het verschil
Wij vinden namelijk, net als Pieter van Foreest, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven en het welbevinden van onze cliënten, zoals zij zelf willen, Dáár staat Pieter van Foreest voor. De gewone dingen boven verwachting goed doen. En daarvoor werken wij samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, cliëntenraadsleden, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we het verschil maken. Wilt u samen met ons het verschil maken? Dan verwelkomen wij u graag als lid Cliëntenraad Pieter van Foreest.

Pieter van Foreest 
Pieter van Foreest biedt een breed, flexibel pakket aan diensten voor ouderen op het gebied van wonen, zorg, behandeling en welzijn in de regio Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Westland. De organisatie telt 25 locaties, biedt zorg aan huis, hulp bij het huishouden en diverse andere ondersteunende diensten. Er werken 3400 medewerkers bij Pieter van Foreest en we mogen rekenen op de ondersteuning van zo’n 2400 vrijwilligers. 

Cliëntenraad bij Pieter van Foreest
De Cliëntenraad heeft een belangrijke vertrouwenspositie binnen Pieter van Foreest. De leden vertegenwoordigen samen de mensen aan wie we onze zorg en diensten verlenen. Ze kennen de mensen, zijn thuis in de omgeving en weten wat er speelt. Ze voelen zich optimaal betrokken. De cliëntmedezeggenschap bij Pieter van Foreest is gewaarborgd op verschillende niveaus: lokale cliëntenraden van de afzonderlijke locaties, cliëntenraad thuis voor de thuiswonende cliënten en de centrale cliëntenraad. 

Aandachtsgebied Cliëntenraad Thuis  
Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis denkt mee en adviseert over een breed scala aan onderwerpen. De raad behartigt de belangen van cliënten, familieleden en bezoekers die vanuit de thuissituatie gebruik maken van de zorg, behandeling en ondersteuning van Pieter van Foreest. Zoals thuiszorg, hulp bij het huishouden, ontmoetingscentra, respijtzorg, revalidatie & herstel, Pieters Kamerhuis en Pieters Behandel  Praktijk. De overlegpartner is de directeur van Pieter van Foreest thuis en de cliëntenraad thuis draagt zorg voor vertegenwoordiging in de centrale cliëntenraad. Voor haar werkzaamheden onderhoudt de cliëntenraad bovendien een breed intern en extern netwerk.

Werk dat boeit
Deelname aan de Cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis vraagt enthousiasme, tijd en motivatie. U bent gemiddeld één dagdeel per week actief voor de cliëntenraad. In verband met de overlegstructuur wordt hier een bepaalde flexibiliteit verwacht. De cliëntenraad vergadert minimaal zes keer per jaar en heeft daarnaast ten minste twee keer per jaar overleg met de centrale cliëntenraad.

Wat vragen we?
Leden van de cliëntenraad zijn allen woonachtig in het verzorgingsgebied van Pieter van Foreest. Zij worden geselecteerd op kennis, vaardigheden en affiniteit met de gezondheidszorg. U bent bereid om zich voor een langere periode in te zetten. Ten aanzien van het profiel van een lid van de Cliëntenraad Thuis zijn onder meer de volgende kwaliteiten en vereisten van belang:  in staat zijn om volledig onafhankelijk advies uit te brengen, hebben van visie, goede communicatieve en sociale vaardigheden en kunnen schakelen op verschillende niveaus.


Wat bieden we?
Een prettige (werk)omgeving in een organisatie die u ondersteunt en inspireert. Met uw enthousiasme en inbreng heeft u invloed op het beleid van Pieter van Foreest en krijgt u, naast een gepaste onkostenvergoeding, de mogelijkheid om nieuwe kennis en contacten op te doen.

Interesse en/of overige informatie
Herkent u zich in het functieprofiel? Dan ontvangen wij  graag uw  motivatiebrief en C.V. via het
e-mailadres clientenraad-thuis@pietervanforeest.nl. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met Sigrid Dintel, secretariële ondersteuning cliëntenraad Pieter van Foreest Thuis, telefoonnummer 015 - 515 50 20. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Reageer online

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.