Stichting vrienden

Stichting Vrienden van Weidevogelhof is opgericht met als doel om voor de bewoners extraatjes te realiseren die niet uit het reguliere budget betaald kunnen worden. Weidevogelhof krijgt geld van de overheid voor het leveren van zorg en behandeling, maar niet voor de extra activiteiten. Denk hierbij aan recreatieve avonden, uitstapjes voor bewoners en meer.

‘Iedereen heeft vrienden nodig, mensen op wie je kunt bouwen!’

Activiteiten

Het afgelopen jaar is Stichting Vrienden van Weidevogelhof actief geweest om zich in te zetten voor Weidevogelhof in het algemeen en in het bijzonder de bewoners van alle afdelingen. Dit conform de doelstelling: iets extra's doen in de vorm van activiteiten. Stichting Vrienden van Weidevogelhof heeft een bijdrage kunnen leveren aan onder andere de E-car en de rolstoelbus.

Wilt u ons ook ondersteunen?

Een mogelijkheid om uw betrokkenheid bij, waardering voor en/of tevredenheid over Weidevogelhof tot uitdrukking te brengen, is het geven van een financiële bijdrage aan Stichting Vrienden van Weidevogelhof. Dit kan in de vorm van een gift, maar het is ook mogelijk om donateur te worden. 

Contact:  Nieuwkoopseweg 5c, 2641 PA Pijnacker. T: 015 - 256 36 33


Algemene gegevens
 

RSIN nummer

814464178

Bestuur

Voorzitter Dhr. De Hoog
Penningmeester Dhr. Van Dijk
Secretaris Mevr. Bregman - vd Eijk

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen beloning, alleen eventuele gemaakte kosten door de Stichting worden vergoed.

Bekijk de jaarcijfers van 2019

ANBI 

Stichting Vrienden van Weidevogelhof is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor kan uw gift fiscaal voordeel voor u opleveren. Meer informatie over ANBI? ANBI