Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in Weidevogelhof

In Weidevogelhof woont u in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen kamer, kunt gebruikmaken van een gezamenlijke huiskamer en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en (verpleegkundige) aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waarmee medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden en douchen, maar ook hulp bij het bieden van structuur in uw dagelijks leven.

Wonen in toren Patrijs

Wonen in gebouw Patrijs, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging en begeleiding en ook verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waarmee medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur. Wanneer u in de Patrijs gaat wonen krijgt u een plattegrond van uw appartement. U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten. Welke voorzieningen u in uw appartement aantreft, kunt u teruglezen in de folder: “Waar heeft uw recht op bij Pieter van Foreest”. 

Wonen in de torens Kwartel of Watersnip 

U woont samen met 5 andere bewoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in een woongroep. In deze woongroep wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Dit betekent dat u als bewoner zich thuis kan voelen. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners en hun familie zo actief mogelijk te betrekken bij de dagelijkse activiteiten.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker of logopedist. Wanneer u een zorgzwaartepakket 5 of hoger heeft, maakt behandeling deel uit van de indicatie. De Specialist Ouderengeneeskunde is medisch eindverantwoordelijk. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren dat voor u klaar staat. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bespreekt u hoe uw behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. 

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met uw contactverzorgende en begeleider welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden.