Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in Weidevogelhof

In Weidevogelhof woont u in een veilige en beschermde omgeving. Er zijn verschillende woontorens.In welke woontoren u kunt wonen is afhankelijk van uw zorgvraag. De torens Kwartel en Watersnip zijn met name ingericht op mensen met dementie. De toren Patrijs is meer geschikt voor mensen met een lichamelijke zorgvraag. Voor alle torens geldt dat u persoonlijke verzorging, begeleiding en (verpleegkundige) aandacht ontvangt. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kunt doen en hoe en waarmee medewerkers u kunnen helpen. 

Wonen in toren Patrijs

Wonen in gebouw Patrijs, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement met sanitair. Indien u extra ondersteuning nodig heeft kunt u terecht in één van de gezamelijke huiskamers waar een passend activiteitenaanbod wordt geboden. Woontoren Patrijs is met name geschikt voor ouderen die vanwege lichamelijke klachten niet meer zelfstandig kunnen wonen. Wanneer u in de Patrijs gaat wonen krijgt u een plattegrond van uw appartement. U kunt uw appartement naar eigen smaak inrichten. Welke voorzieningen u in uw appartement aantreft, kunt u teruglezen in de folder: “Waar heeft uw recht op bij Pieter van Foreest”. 

Echtparenkamer 

Een aantal appartementen in de Patrijs zijn zodanig ruim dat deze ook geschikt zijn voor echtparen. Wanneer een echtpaar niet meer zelfstandig kan wonen, kunnen zij in de Patrijs samen een appartement betrekken en ontvangen ze beiden de zorg die nodig is.

Wonen in de torens Kwartel of Watersnip 

In de torens Kwartel en Watersnip kunt u wonen volgens het concept Kleinschalig Wonen. We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. In een kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Het doel is, dat u zich zo thuis als mogelijk voelt. Dit wordt bewerkstelligd door vraaggericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten. Ook familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg. Net zoals dat thuis ook ging. U heeft uw eigen kamer en u kunt gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer en sanitair. Deze manier van wonen is met name geschikt voor mensen met dementie. 

Behandeling

Deze locatie is een zogeheten hybride locatie, dit betekent dat er appartementen/kamers beschikbaar zijn voor voor cliënten met een indicatie met behandeling (verpleeghuiszorg) én appartementen/kamers voor cliënten met een indicatie zonder behandeling. Hieronder leest u meer. 

Indicatie met behandeling 
Wanneer u een indicatie heeft met behandeling (zorgzwaartepakket 5 of hoger met behandeling), maakt behandeling deel uit van de indicatie; de Specialist Ouderengeneeskunde van Pieter van Foreest is medisch eindverantwoordelijk. Het kan zijn dat u ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Pieter van Foreest heeft een team behandelaren dat voor u klaar staat. Indien u een behandeling nodig heeft, zal de betreffende behandelaar, op indicatie van de verpleeghuisarts / specialist ouderengeneeskunde, een afspraak met u maken en met u bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten.

Indicatie zonder behandeling 
Indien u een indicatie heeft zonder behandeling (zorgzwaartepakket van 4 of hoger zonder behandeling) is de huisarts medisch eindverantwoordelijk. U dient zelf een huisarts te regelen die u indien nodig kan behandelen. Houd u er rekening mee dat dit een huisarts in de regio dient te zijn. Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld, fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of logopedist. Hiervoor dient u zelf een afspraak met een behandelaar te maken al dan niet via verwijzing van uw huisarts.  
  

Welzijn

Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met uw contactverzorgende en begeleider welbevinden kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. De activiteiten zijn vrij toegankelijk, maar er kan om een eigen bijdrage gevraagd worden.