Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in Weidevogelhof

Weidevogelhof bestaat uit vier woontorens voor verschillende doelgroepen. De torens, Patrijs, Kwartel, Watersnip en Wulp, staan in de wijk Keijzershof waar u ook voorzieningen zoals een supermarkt, kapsalon en drogist kunt vinden.

Wonen in toren Patrijs

Wonen in gebouw Patrijs is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en ook verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen, zoals aankleden of douchen, maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.

Wonen in de torens Kwartel, Watersnip of Wulp

U woont samen met vijf andere bewoners met een geestelijke en/of lichamelijke beperking in een woongroep. In deze woongroep wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Dit betekent dat wij ernaar streven dat u als bewoner zich thuis voelt. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners en hun familie zo actief mogelijk te betrekken bij de dagelijkse activiteiten.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie kunt u rekenen op de professionele hulp van het team van Pieter van Foreest. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u geen behandeling in uw indicatie zitten, maar heeft u dit wel nodig dan kan uw huisarts hierin adviseren en u eventueel doorverwijzen. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactverzorgende.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt, maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod vindt u terug in de agenda op deze website. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven.