“Ik zag veel gezichten voor het eerst deze middag”

Blog van Carola Claassens en Whitney Hoogenraad, specialistisch team

Carola en Whitney werken beiden als ambulant verpleegkundige bij het specialistisch team van Pieter van Foreest. Dag en nacht zijn ze oproepbaar en gaan zij op pad om bij cliënten thuis te ondersteunen op het gebied van complexe verpleegkundige behandelingen. In hun blog vertellen zij wat zij meemaken onderweg en bij cliënten thuis.

Binnen Pieter van Foreest zijn er veel verpleegkundigen werkzaam, zowel binnen de thuiszorg als op onze woonzorglocaties. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en onderling kunnen we veel van elkaar leren. Een aantal collega’s binnen Pieter van Foreest heeft het initiatief genomen om alle verpleegkundigen van Pieter van Foreest bij elkaar te halen om kennis te maken, bij te praten en van elkaar te leren. In totaal kwamen deze middag 40 collega verpleegkundigen bij elkaar.

Mijn collega’s en ik waren er ook. Zo gek, Ik kende veel van mijn collega’s wel bij naam omdat we elkaar veelal telefonisch spreken maar vanmiddag zag ik veel gezichten voor het eerst. Dat gold eigenlijk voor iedereen dus een voorstelrondje was wel op zijn plaats. Daarna volgden verschillende presentaties. Carola gaf een presentatie over de overdrachtsmethode van het specialistisch team. Voor ons een vanzelfsprekendheid maar voor locaties waar wij weinig contact mee hebben was dit minder bekend. Door casussen te bespreken werd veel duidelijk en zodoende leerden wij. Het laatste item van de middag ging over het zorgpad stervensfase. Een onderwerp waar wij helaas geregeld mee te maken krijgen. Het was mooi en fijn om verhalen onderling te delen en tips en aanbevelingen van elkaar over te kunnen nemen. Het was een fijne middag waar we als collega’s nader tot elkaar gekomen zijn en dat komt de kwaliteit van onze zorgverlening alleen maar ten goede.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.