“Ik vind het heel belangrijk dat beleid aansluit bij de praktijk”

Nathalie van Ruijven - Psycholoog

Nathalie van Ruijven werkt sinds 2012 bij Pieter van Foreest. Ze startte als zorghulp naast haar studie Psychologie. Na het afronden van haar studie is ze als psycholoog aan de slag gegaan bij het Kennis en Behandelcentrum. In 2018 deed ze een voorstel voor de stimuleringssubsidie van het UNC-ZH. Haar onderwerp; Welke factoren spelen mee in de beleving van medewerkers over het onderwerp seksualiteit in het verpleeghuis? We spraken Nathalie en vroegen haar naar de betekenis van wetenschappelijk onderzoek in haar dagelijks werk.

Hoe ben je tot het voorstel voor de stimuleringssubsidie gekomen?
Ik worstelde met een casus van een cliënt in een verpleeghuis die behoefte had aan seksualiteit maar waarbij haar veiligheid en privacy belemmeringen opleverde. Op zoek naar een passende oplossing kreeg ik de vraag wat het beleid van de organisatie op dit onderwerp was. Specifiek beleid bleek er niet te zijn. Wij zijn dus met een projectgroep aan de slag gegaan om dit te ontwikkelen. In de projectgroep waren we benieuwd hoe medewerkers tegen dit onderwerp aankijken. Het beleid wordt immers gemaakt om hen te helpen. Ook was ik benieuwd of er relaties bestaan tussen de beleving van dit onderwerp en bijvoorbeeld op welke afdeling iemand werkt. Samen met Tessa Schneider, linking pin UNC-ZH, hebben we op basis daarvan een onderzoeksvoorstel ingediend voor de stimuleringssubsidie van het UNC-ZH.

Waarom vind je het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek komt naar onderwerpen uit de praktijk? 
Beleid wordt ontwikkeld om medewerkers te helpen bij hun werk. Toch is de reactie vaak “Wat hebben ze nu weer verzonnen?”. Door van te voren eerst goed wetenschappelijk onderzoek te doen, kan beleid passender gemaakt worden. Ik vind het heel belangrijk dat beleid aansluit bij de praktijk en daar is onderzoek voor nodig.

Je hebt de subsidie niet gewonnen maar je kreeg wel 10 uur onderzoeksbegeleiding. Wat ga je hiermee doen?
Om er achter te komen wat de beleving van medewerkers is op het gebied van intimiteit en seksualiteit, heb ik een enquête onder medewerkers uitgezet. De enquête is mede gebaseerd op wat er in de projectgroep naar voren komt. Deze groep fungeert op deze manier als een soort klankbord voor het onderzoek. Rosaline Poortvliet is onderzoekster bij het UNC-ZH en zal de 10 uur begeleiding geven. We hebben afgesproken om gedurende het proces te kijken waar de 10 uur het best aan besteed kan worden. Bijvoorbeeld om de enquêtevragen te checken of helpen bij de dataverwerking.  

Wat wil je bereiken met het onderzoek? Wat ga je met de uitkomsten doen? 
Ik wil voorkomen dat we iets bedenken wat totaal niet aansluit en waarvan men denkt: ‘Dit hebben jullie nu wel leuk bedacht, maar hier zit ik helemaal niet op te wachten’. Met het onderzoek wil ik bereiken dat de uitkomst past bij wat er speelt. Om een voorbeeld te geven: Een uitkomst van de enquête zou kunnen zijn dat er een relatie is tussen een bepaalde leeftijdsgroep en de behoefte aan scholing. Dan zouden we gerichter scholing kunnen voorstellen. Daarnaast is in veel verpleeg- en verzorgingshuizen wel bekend dat dit een belangrijk onderwerp is, maar hoe we het echt kunnen integreren met de dagelijkse praktijk is nog best lastig. Als het ons met de projectgroep en het onderzoek binnen Pieter van Foreest wel lukt om dit te bereiken, kunnen we misschien ook andere organisaties hiermee helpen.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.

x

Uw mening over onze website

Wil jij ons helpen om onze website nog beter te maken?


Ik doe mee

Deze pop-up sluit in 5

x

Help ons om onze website nog beter te maken in 3 stappen

Geef uw mening

1 van 3

Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

Zo nee, welke informatie zoekt u?