“Met elkaar kijken we hoe we de kwaliteit van de cliëntenzorg kunnen blijven verbeteren”

Annita Laros en Diana Eckhaussen, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR)

Annita Laros en Diana Eckenhaussen vormen samen met 11 collega’s van Pieter van Foreest de VVAR. Maar wat doet de VVAR nu precies, waar staat het voor en wat betekent dit voor onze cliënten? Annita en Diana vertellen er vol enthousiasme over.

Annita: ‘De VVAR staat voor Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies over zaken die verband houden met de kwaliteit van onze cliënten en het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie. In het kort komt het erop neer dat wij de kwaliteit waarborgen. We doen dit vanuit het oogpunt van verpleegkundigen en verzorgenden. Op deze manier hebben zij een stem in de ontwikkeling van Pieter van Foreest en dragen ze bij aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Collega’s die bijna dagelijks zorg aan onze cliënten leveren, kijken met een andere blik naar werkzaamheden. We vangen signalen op van de ‘werkvloer’ en zorgen dat die bij de Raad van Bestuur komen. Op die manier werken en doen we het samen.’

‘We hebben vanuit diverse locaties vertegenwoordigers in de VVAR zitten’, vult Diana aan. ‘De thuiszorg gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de zorg, een wijkverpleegkundige heeft dan ook zeker een toegevoegde waarde als lid van de VVAR. Door de diversiteit van vertegenwoordigers weten we wat er speelt, kunnen we informatie met elkaar uitwisselen, elkaar aanvullen, ons hierop richten en advies uitbrengen. Samen staan we sterker. Dat is prettig voor al onze medewerkers en komt uiteindelijk ten goede van iedereen, dus ook onze cliënten.’

Kwaliteit naar hoger niveau
Annita is teammanager van Duinhof en inmiddels 14 jaar lid van de VVAR. ‘Ik ben vanuit interesse voor het vak lid geworden van de VVAR. Ik wil weten wat er speelt en mijn mening ook delen. Dan is het leuk als je je steentje kan bijdragen, zodat we de kwaliteit naar een hoger niveau kunnen brengen. Het voorzitterschap trok mij ook wel, dus toen ik vijf jaar geleden het stokje kon overnemen heb ik dat ook gedaan. Diana: ‘Drie jaar geleden ben ik aangeschoven bij de overleggen van de VVAR. Ik heb eerst gekeken wat de werkzaamheden inhouden en waar je over mee mag denken, praten en adviseren. Zo zijn we onlangs bezig geweest met extra scholing voor de vakantiekrachten, maar we spreken ook over het kledingbeleid. Het is heel divers, maar ontzettend leuk om te doen.’

Annita vult Diana met enthousiasme aan. ‘Het is fijn als we enthousiaste en gemotiveerde vakantiekrachten hebben die onze collega’s in de zomerperiode ondersteunen. Juist door ze net die extra scholing te geven weten ze nog beter wat we van ze verwachten. Dat is prettig werken voor hen, voor onze collega’s én onze cliënten.’ Diana vervolgt: ‘Als wij een signaal opvangen, overleggen en bespreken we dat met de andere leden. Aan de hand daarvan komt er een advies uit wat we voorleggen aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Als het advies wordt goedgekeurd, nemen (in dit geval) de collega’s van de afdeling Opleiden & Leren het van ons over. Zij gaan ermee aan de slag, maar wij blijven wel meekijken vanaf de zijlijn.’

Ieder jaar organiseert de VVAR een symposium voor medewerkers. Het thema van het symposium is ieder jaar wisselend, maar uiteraard altijd gerelateerd aan de zorg. Sprekers zorgen voor herkenning en bovenal inzicht in het denken en handelen van alle medewerkers. ‘Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden en hoe we samen de kwaliteit van de cliëntenzorg kunnen blijven verbeteren. Je kan elkaar immers alleen versterken als je de krachten bundelt,’ sluit Annita af.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.

x

Uw mening over onze website

Wil jij ons helpen om onze website nog beter te maken?


Ik doe mee

Deze pop-up sluit in 5

x

Help ons om onze website nog beter te maken in 3 stappen

Geef uw mening

1 van 3

Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

Zo nee, welke informatie zoekt u?