“We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van elkaars ervaringen, zodat we voor de bewoners een thuis maken met het vertrouwde huiselijke gevoel”

Roeland Hassefras, locatiemanager Akkerleven

Aan de rand van Schipluiden ligt Woonzorgcentrum Akkerleven. Hier wordt somatische en psychogeriatrische zorg geboden. De afdelingen Trambrug en Hodenpijlbrug, beiden gelegen op de eerste verdieping, bieden huisvesting aan ouderen met dementie. De Trambrug biedt zorg volgens het concept kleinschalig wonen. Een mooi concept wat vanaf eind november 2019 ook op de Hodenpijlbrug wordt aangeboden. In september wordt gestart met de verbouwing op deze afdeling.

Het wonen staat echt centraal
Roeland Hassefras, locatiemanager: ‘Akkerleven is een prachtige locatie waar we zorgen voor een plezierige en aangename woonomgeving voor de bewoners. De afdeling Trambrug biedt huisvesting aan ouderen met dementie volgens het concept kleinschalig wonen. Dit houdt in dat een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft, met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen proberen we om het dagelijkse leven, zoals in de thuissituatie, zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met elkaar gekookt, boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats. Het wonen staat echt centraal. De bewoners actief betrekken bij de dagelijkse activiteiten draagt eraan bij dat ze zich thuis voelen. Ook de familie maakt onderdeel uit van de woongroep en wordt betrokken bij het dagelijks leven en de zorg. Eigenlijk zoals het voorheen thuis ook ging.’

‘Kleinschalig wonen sluit goed aan bij de zorgvraag van deze tijd en de visie van Pieter van Foreest. Samen met het persoonsgericht werken, wat hoog bij ons in het vaandel staat, kunnen we de bewoners de aandacht geven op de manier waarop zij dat wensen en willen. Vandaar dat we in september starten met de verbouwing van de afdeling Hodenpijlbrug naar het concept kleinschalig wonen. De zorg leveren we al en met de verbouwing wordt de voorziening aangepast aan de doelgroep.’

Als je het samen doet, groei je naar een beter iets
‘De bewoners, cliëntenraad, vrijwilligers en medewerkers zijn bij de voorbereidingen van de verbouwing betrokken. De bewoners en medewerkers hebben gekeken naar de stoelen en bekleding en aangegeven wat ze mooi vinden. Zo hebben bewoners de stoelen twee weken uitgeprobeerd. Er was zelfs een bewoonster die de stoel niet meer wilde afstaan, zo fijn vond ze de stoel zitten. We doen het echt met elkaar, maar vragen daarnaast ook de expertise van medewerkers die op andere locaties verbouwingen hebben gehad. Hoe hebben zij het gedaan, loopt het goed of zijn er aanpassingen nodig? De kracht is ook het zoeken van mensen die ervaring hebben en je kunnen ondersteunen. Als je het samen doet, groei je naar een beter iets. We gaan niet het wiel opnieuw uitvinden, maar leren van elkaars ervaringen, zodat we voor de bewoners een thuis maken met het vertrouwde huiselijke gevoel, aldus Roeland.

Er komt een mooie, nieuwe en frisse ruimte waar de huiskamer en keuken gevestigd zijn. Door middel van een schuifwand kan deze ruimte in tweeën gedeeld worden, zodat straks een groep bewoners bijvoorbeeld kan koken, terwijl de andere bewoners een spelletje spelen of TV kijken. Roeland: ‘Het prikkelen van zintuigen bij mensen met dementie is erg belangrijk. We zijn dan ook blij dat ze straks samen kunnen koken. Natuurlijk kunnen ze zich ook terugtrekken als ze dat willen. Ze krijgen een eigen appartement, maar hebben ook de mogelijkheid om gezamenlijk dingen te doen. Dat is van groot belang. Daarnaast  kunnen we straks de familie dan ook (nog) meer bij de zorg betrekken.’

Het welzijn van de bewoners verhogen
‘Niet alleen de ruimtes worden aangepast. Ook de deuren worden verbreed. Daardoor voldoen ze niet alleen aan de eisen van veiligheid, maar verhogen ze ook het welzijn van de bewoners. Zo kan een bewoner met intensieve zorg straks ook naar de zaal om deel te nemen aan de activiteiten. Een andere aanpassing is het installeren van de nieuwste versie van Domotica. Dit systeem vergroot eveneens het welzijn en de zorg van de bewoners. Er wordt gebruik van slimme sensoren, aangevuld met camera’s en is een toegevoegde waarde voor bewoners die cognitieve problemen hebben en niet meer het besef hebben hoe het oproepsysteem werkt. De bewoner hoeft niet meer actief op een knop te drukken. De sensoren worden in de kamer geplaatst en geeft het leefpatroon van de bewoner weer. Per bewoner kan een profiel ingesteld worden op een tablet, dat nauwkeurig aansluit bij de zorgbehoefte en het leefpatroon. De medewerkers hebben via een overzichtelijke app in een oogopslag zicht op de situatie van alle bewoners. Zodra er een afwijking plaatsvindt, krijgt de zorgmedewerker hiervan een bericht op de smartphone. Het biedt de medewerkers in hun werk de extra ondersteuning en is als het ware een paar extra ogen en oren om de goede zorg te bieden.’

‘De verbouwing start halverwege september en duurt circa acht weken. Om de overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken, zullen zij overdag een andere rustige plaats in Akkerleven krijgen. De planning is dat de verbouwing halverwege november gereed is, zodat de bewoners met de feestdagen kunnen genieten van het nieuwe concept op de afdeling.’

Bent u benieuwd hoe de Hodenpijlbrug eruit komt te zien? In de hal bij Akkerleven staat een moodboard waarop dit zichtbaar is. Loop gerust binnen. U bent van harte welkom. Adres: Veldvreugd 15 in Schipluiden.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.