“Ik wil altijd iets tot op de bodem uitgezocht hebben”

Tessa Schneider, Verpleegkundige en Linking pin UNC-ZH

Het UNC-ZH doet in samenwerking met het LUMC en negen ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland, waaronder Pieter van Foreest, wetenschappelijk onderzoek. Naast onderzoek speelt ook kennisdeling een grote rol. Het netwerk wil zich verder gaan professionaliseren, onder andere door meer en betere verbindingen te zoeken met de deelnemende organisaties en andere netwerken. Er is afgesproken dat de commissies van de deelnemende organisaties op zoek gaan naar een kandidaat voor de rol van ‘linking pin’ tussen de organisatie en het UNC-ZH. Boeiende en interessante ontwikkelingen vindt Tessa Scheider, verpleegkundige in De Hooge Tuinen. Sinds kort is ze de ‘verbinder’ tussen Pieter van Foreest en het UNC-ZH en maakt deel uit van de vakgroep ‘linking pin’. Maar wat houdt dit nu in en hoe kan dit bijdragen aan de verdere ontwikkeling bij Pieter van Foreest?

Tessa: ‘Ik ben sinds 2016 werkzaam bij Pieter van Foreest als verpleegkundige. Voor die tijd had ik stage gelopen, in het ziekenhuis en als zorghulp in de thuiszorg gewerkt. Ik zag dat er zoveel verbeterd kan worden in de zorg. Voor mij een reden om bij de universiteit health care management te volgen en mij hierin verder te ontwikkelen om zo voor een grote groep iets te kunnen betekenen.’

Wetenschap zit in mijn bloed
Mijn collega’s merkten al snel dat wetenschap in mijn bloed zit, ik wil altijd iets tot op de bodem uitgezocht hebben. Ze zeiden “daar moet je iets mee doen.” Toen ik las dat er een collega binnen Pieter van Foreest werd gevraagd die, in de rol van verbinder, een steentje bij wilde dragen aan het ontwikkelen van een onderzoeks- en nieuwsgierigheidscultuur wist ik meteen: “dit is het.” Hier kan ik gevraagd en ongevraagd advies geven, iets waar ik goed in ben. Ik mag iets zeggen over het beleid en daarnaast sta ik toch nog met een been in de zorg. Een perfecte combinatie. Ik heb dezelfde week gereageerd. Na een gesprek met Diny de Bresser en Ad Blom was ik aangenomen.’

De taak van ‘linking pin’ is onder meer netwerk op te bouwen binnen en buiten Pieter van Foreest, informatie te delen en binnen het WOC (Wetenschappelijke Onderzoekscommissie) de contactpersoon tussen UNC-ZH en WOC zijn.

Tessa vervolgt haar verhaal: ‘Om mijn rol uit te kunnen voeren heb ik de steun van zowel het UNC-ZH als Pieter van Foreest nodig. Van beide partijen krijg ik dat volop en dat is heel erg prettig. Op dit moment ben ik veel aan het netwerken en kijken hoe de hazen lopen. Het is kennismaken met WOC, Topcare, GRZ enz. Ik leg als het ware de verbinding tussen de wetenschap en de zorg. De meeste tijd doe ik dit nu nog binnen Pieter van Foreest, maar ik doe het ook buiten de organisatie. Zo heb ik workshops over robot Roos gegeven bij LEF bijeenkomsten die deze keer over innovatie gingen.’ Deze bijeenkomsten worden vanuit gemeente Delft georganiseerd. LEF staat voor Leerzaam, Energie en met Focus op een specifiek thema waar professionals en vrijwilligers in het sociaal domein elkaar ontmoeten, inspireren en van elkaar leren.  

Bekend maken van rol
‘De eerste stap voor nu is het bekend maken van mijn rol als verbinder, zodat de medewerkers de weg naar mij weten te vinden. Dat is belangrijk, maar ook dat ik een groep mensen om mij heen krijg die enthousiast worden van wetenschappelijk onderzoek. Ik merk dat wetenschap vaak wordt gezien als iets voor intelligente en hoog opgeleide mensen. Ik ben van mening dat dit niet het geval is. Ook jij en ik kunnen gewoon wetenschappelijke vragen stellen, alleen weet niet iedereen hoe ze het moeten uitvoeren. Als je daarbij hulp nodig hebt, dan is dat prima. Ik denk dat iedereen wel een vraag heeft waarom doen we het zo of is het nog wel goed zoals we het doen? Die vraag heeft iedereen in grotere of kleinere mate, maar soms weten ze de weg niet die ze moeten bewandelen. Het is aan mij om daar verandering in te brengen.’

Kennis delen en verspreiden
Pieter van Foreest is als organisatie volop bezig met de wetenschap. Innovatie is één van de speerpunten van het wetenschappelijk onderzoek. Dit kan vaak in kleine dingetjes zitten. Wetenschap is niet hoogstand, het kan simpel zijn. Alleen je moet wel de juiste mensen hebben die het op papier zetten en het in het juiste jasje gieten. Iedereen heeft een rol, mensen die goed zijn in onderzoek doen en mensen die achter een bureau zitten en heel goed weet hoe je kwantitatief  en kwalitatief onderzoek doet. We doen dit samen.

‘Het is ook belangrijk dat die wetenschap onderbouwd en/of onderzocht wordt,’ aldus Tessa. ‘Op die wijze weten we of wat we daadwerkelijk doen ook juist is en heb je bewijs al er iets aangepast moet worden. Door dit ook terug te koppelen naar de medewerkers weten zij ook wat er gaande is en wat er speelt. Dat heb ik ook bij het UNC-ZH aangegeven. Ik wil dat zij ons meenemen in de ontwikkelingen die al gaande zijn, zodat ik kan vertellen hoe het onderzoek gegaan is en wat eruit is gekomen.’

Blijven netwerken en terugkoppelen
Tessa heeft veel contact met Ad Blom. Hij is voorzitter van de WOC en contactpersoon van het UNC-ZH. Tessa: ‘Ik ga mij de komende tijd verdiepen in de onderzoeken die binnen het WOC lopen, zodat ik kan kijken wat ik daarin kan betekenen. Het is een rol die moet groeien en ook voor mij is het even zoeken, doe ik het wel het goede? Daarom vind ik de bijeenkomsten van de vakgroep ‘linking pin’ erg prettig. Het is voor de overige leden ook nieuw en dan is het fijn als je ziet en hoort hoe een ander dat doet. Daar leer je ook weer van.’

‘Ik wil verder alle onderzoeken op een lijn en in beeld krijgen. Dat is best een uitdaging. Soms lees ik ineens een bericht dat een collega aan het promoveren is. Ook die collega’s wil ik bij elkaar hebben. Zij weten vaak niet dat er over een bepaald onderwerp al wetenschappelijke onderzoeken hebben plaatsgevonden of fundamenten voor zijn. Het keyword is blijven netwerken, terugkoppelen wat er uit de onderzoeken is gekomen en dat iedereen mij als verbinder weet te vinden. Alleen zo kunnen we blijven investeren en groeien als Pieter van Foreest.’

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.

x

Uw mening over onze website

Wil jij ons helpen om onze website nog beter te maken?


Ik doe mee

Deze pop-up sluit in 5

x

Help ons om onze website nog beter te maken in 3 stappen

Geef uw mening

1 van 3

Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

Zo nee, welke informatie zoekt u?