“kom maar met mij mee, dan lopen we samen.”

Marianne van den Broek, Geestelijk Verzorger in Veenhage

Met een groepje bewoners in Veenhage had ik laatst een gesprek over vertrouwen. Wat betekent vertrouwen voor je? Wat heb je nodig om een ander te vertrouwen? Als iemand zijn hand uitsteekt om je te helpen, durf je die dan aan te pakken? Voor mensen in een verzorgings-/verpleeghuis is vertrouwen een belangrijk thema. Als je hulp nodig hebt bij het wassen of de medicijnen wil je het volste vertrouwen hebben in degene die je helpt. En als je vergeetachtig wordt, is het extra fijn als je mensen om je heen hebt die je vertrouwt. 

Bij mensen met dementie neemt het vertrouwen in anderen in eerste instantie juist af. Achterdocht en wantrouwen nemen toe, terwijl de afhankelijkheid van anderen juist ook toeneemt. Als je weinig houvast hebt, als de wereld een bedreigende plek wordt, dan is het logisch dat je vertrouwen afneemt. Ook buiten Veenhage, in de hele samenleving, speelt dit thema momenteel. De coronapandemie vraagt ook veel van ons: vertrouwen houden in de overheid, terwijl er een virus rondwaart dat voor iedereen nieuw en onbekend is. Maatregelen voor morgen die genomen worden met de kennis van vandaag. Dat maakt dat ons vertrouwen onder druk kan komen te staan. 

Gelukkig blijkt keer op keer dat het meestal loont om vertrouwen te hebben in anderen. Rutger Bregman schreef er een boek over: De meeste mensen deugen. De meeste mensen hebben het goede voor met anderen en willen geen kwaad doen. Als ik kijk naar de acties die er het afgelopen jaar in Nootdorp geweest zijn om de bewoners van Veenhage een hart onder de riem te steken (o.a. tekeningen, sjaals, planten, optredens buiten), dan geeft dat vertrouwen.  

Ook in Veenhage hebben de bewoners gelukkig meestal vertrouwen in anderen. Zo zag ik laatst een bewoner die naar een verdrietige medebewoner haar hand uitstak en zei: “kom maar met mij mee, dan lopen we samen.” Die hand werd aangepakt en samen wandelden ze verder de gang door. 

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.

x

Uw mening over onze website

Wil jij ons helpen om onze website nog beter te maken?


Ik doe mee

Deze pop-up sluit in 5

x

Help ons om onze website nog beter te maken in 3 stappen

Geef uw mening

1 van 3

Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

Zo nee, welke informatie zoekt u?