“Met kleine aanpassingen bereik je een enorm effect”

Nancy Hendriks, verpleegkundige en Jet Timmerman, locatiemanager

Het gebeurt dagelijks, maar het is nooit iets vanzelfsprekends: van een vertrouwde omgeving verhuizen naar een verpleeghuis. ‘Wij merkten elke keer weer dat dit voor mensen een hele ingrijpende gebeurtenis is’, legt Nancy Hendriks, verpleegkundige in De Kreek in ‘s-Gravenzande uit. ‘Goede begeleiding is van levensbelang.’

Samen met haar collega’s, bestaande uit de locatie- en teammanager van locatie De Kreek, verpleegkundige van locatie Sonnevanck, een zorgbemiddelaar en een collega vanuit de divisie Thuis, zette zij daarom ‘Waardig verhuizen van thuis naar verpleeghuis’ op waarmee ze de Anna Reyvaan prijs wonnen. ‘We zijn toekomstige bewoners gedurende een lange periode gaan volgen’, vertelt ze.

‘Daarin hebben we zes fases onderscheiden: als het thuis niet meer gaat, op de wachtlijst, de verhuizing is in zicht, een plaats wordt aangeboden, de verhuisdag, en na de verhuizing. Tijdens elke fase hebben we de cliënten én hun mantelzorger geïnterviewd. Wat centraal stond tijdens al die gesprekken was: wat heeft u in deze fase nodig, wat gaat wel goed en wat kan verbeterd worden?’ Uit al die interviews hebben ze adviezen geformuleerd. Jet Timmerman (locatiemanager De Kreek): ‘Eén van de belangrijkste aanbevelingen is dat er op elk moment in dat verhuisproces één aanspreekpunt nodig is, iemand die overal van af weet. Daarnaast moet er ook de mantelzorger in dit proces niet vergeten worden en als het even kan ook hier aandacht aan gegeven worden.’ Nancy: ‘Voorheen was er voor de verhuizing weinig contact met de nieuwe bewoner. Een verhuizing naar een verpleeghuis is een hele stap en heeft veel impact op de toekomstige bewoner en zijn/haar mantelzorgers. Naast alle praktische zaken spelen ook emotie en stress een grote rol. Voor zowel de bewoner als de mantelzorger begint er een acceptatieproces waarin schuldgevoel en opluchting elkaar vaak afwisselen.’

Ontmoeten
Jet vervolgt: ‘In veel verpleeghuizen vindt er rond de verhuizing veel tegelijk plaats: de ontmoeting, het verhuizen, vragen beantwoorden, veel wordt op de eerste dag gepland. Een verandering in deze werkwijze, waarbij, indien gewenst, de kennismaking en ontmoeting al eerder kan plaatvinden zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor de bewoner zelf en de mantelzorger op de dag van de verhuizing. Het verhuizen naar een verpleeghuis begint al thuis.’ ‘Als de cliënt op de wachtlijst staat, stellen we voor om alvast een kijkje te komen nemen in het huis en een rondleiding te krijgen’, vertelt Nancy. ‘Als de verhuizing nadert, bieden we aan om op huisbezoek te komen. De contactverzorgende maakt dan kennis met hem/haar en zijn/haar familie. Zo valt er van tevoren al heel wat informatie te halen over wie de bewoner is, en wat voor zorg er nodig is. Maar er wordt ook contact gezocht met de thuiszorgorganisatie waar de cliënt in zorg is. Vaak krijgen we alleen een overdracht die gaat over de zorgvraag, maar niet over wat voor persoon de cliënt is. We bellen hierover met de thuiszorgorganisatie, maar ook met de mantelzorger, wat de band tussen verzorgende en mantelzorger ten goede komt.’

Jezelf zijn, iedereen is anders
Jet vult Nancy aan. ‘We betrekken de mantelzorger meer bij de verhuizing. Zij kennen de bewoner goed en weten waar behoefte aan is. Als het enigszins kan, laten we de toekomstige bewoner en zijn/haar mantelzorger ook zoveel mogelijk beslissen. Zoals het tijdstip van de verhuizing, normaal noemden we gewoon een tijd van verhuizing. Nu laten we de keus van de tijd bij de familie. Een kleine aanpassing, die wel als heel prettig wordt ervaren.’ Voor verzorgende Siska Schrijber en haar collega’s is het prettig dat ze de extra informatie van tevoren krijgen over de nieuwe cliënt. Siska: ‘Zo probeer ik samen met mijn collega’s de verhuisdag zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Als ik bijvoorbeeld weet dat de nieuwe bewoner van André Hazes houdt, laat ik dit aan de gastvrouw weten, zodat er een Hazes-cd opstaat als de bewoner binnen komt. Of als het lievelingseten van de bewoner chili con carne is, dan vraag ik de gastvrouw of het mogelijk is om dit te maken op de verhuisdag.’ Er is inmiddels gebleken dat waardig verhuizen een positief effect heeft op de nieuwe bewoners. Ze zijn veel rustiger, de verhuisdag is minder vermoeiend voor ze. Steeds meer bewoners schuiven op de dag van de verhuizing zo aan tafel, terwijl ze voorheen daarvoor te vermoeid waren.

Wat mooi hier!
Siska vertelt enthousiast verder. ‘Een mooi voorbeeld is de mevrouw die absoluut niet naar het verpleeghuis wilde. Haar familie vond het beter om niet eerst een rondleiding te geven. Van tevoren waren alle papieren ingevuld en op de dag van de verhuizing was niet aan mevrouw verteld dat dit dé dag van de verhuizing was. In plaats daarvan stelde de familie aan haar voor om een kopje koffie te komen drinken in het verpleeghuis. Toen ze zag hoe het er uitzag, was ze meteen verkocht. ‘’Wat mooi hier!", riep ze uit. We zeiden: "Als u wilt, zou u hier kunnen wonen." "Meid, helemaal goed," antwoordde ze. Binnen een half uur wilde ze hier niet meer weg.’

Jet: ‘Natuurlijk zijn er nog steeds bewoners die veel moeite hebben met het verhuizen, maar doordat ze de gezichten van tevoren al kennen en de verzorgenden veel informatie hebben, verloopt de verhuizing een stuk soepeler en is er meer aandacht voor de bewoner en zijn/haar familie. De bewoner kan sneller wennen aan zijn/haar nieuwe omgeving. Met kleine aanpassingen bereik je een enorm effect.’ ••

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.