Astrid den Heijer

“We vullen elkaar aan”

Astrid den Heijer, leerling verpleegkundige

Astrid den Heijer begon in 2006 als Helpende en is door de jaren heen doorgestroomd naar haar huidige functie; ze is bijna gediplomeerd als Verpleegkundige niveau 4 in opleiding en werkt al enige tijd als VIG-er op de locatie Weidevogelhof.

Leren van elkaars kennis
‘In Weidevogelhof maakte ik geleidelijk kennis met de functie van verpleegkundige 5 doordat de HBO- verpleegkundigen diensten met de verschillende teams meedraaiden. Ik werk onder andere samen met Manon Ruardij, verpleegkundige 5. We hebben tijdens de diensten veel gesprekken over de zorginhoud, wat gaat goed en wat kan er verbeterd worden. Ze geeft ons inzicht in zorginhoudelijke veranderingen, zoals het introduceren van een nieuw kwaliteitsplan, protocol of werkinstructie. Daarnaast biedt ze op aanvraag van het team ondersteuning bij (hoog-) complexe zorgsituaties. We merken dat haar deskundigheid meerwaarde heeft voor ons team en zo is er een vertrouwensband ontstaan.’

Samen streven naar verbetering
‘De vraag rondom zorg verandert en wij als organisatie groeien mee. Het MDO is een mooi voorbeeld van het traject van de ondersteuning bij een verandering. Na het wegvallen van de functie van assistent teammanager wilden we gezamenlijk werken om de kwaliteit van het overleg te optimaliseren. Maar hoe bereik je dat? Voor ons vraagstukken, maar Manon hielp ons met het opzetten en uitvoeren van een goede MDO overlegstructuur. De resultaten hiervan waren snel zichtbaar. Door de inhoudelijke kernmerken ontstaat een zichtbare rolverdeling. Dit werkt positief, binnen het team maakt iedereen de taken ‘eigen’ en neemt hiervoor zijn eigen verantwoordelijkheid.’  

Elkaar aanvullen
‘De grootste meerwaarde van VIG-er is dat je elkaar vanuit de verschillende rollen aanvult. Dus als bijvoorbeeld de verpleegkundige 5 met een nieuw initiatief komt ter verbetering, is het aan de verpleegkundige niv. 4 de taak hoe dit te implementeren binnen het team. Sinds maart 2016 zijn wij binnen onze locatie gestart met de vakgroep voor verpleegkundigen (niv. 4 en 5). Iedere twee weken komen wij bijeen voor een structureel overleg. Hierin bespreken wij een casuïstiek, delen we expertises en volgen wij samen alle lopende veranderingen binnen onze instelling. We worden ondersteund vanuit het management en externe disciplines. Door alle nieuwe ontwikkelingen houdt de vakgroep ons actueel en scherp, dat maakt het zo bijzonder. Soms is het in de organisatie al aan de orde, een andere keer gaat om een landelijke ontwikkeling. Wij brainstormen hoe dit bij ons van toepassing kan zijn en het helpt ons om er mee aan de slag te gaan.'

‘Een mooi voorbeeld is het huisbezoek. Als een cliënt vanuit hun eigen huis naar de Weidevogelhof of een andere locatie verhuizen, heeft dit veel impact. De verpleegkundige 5 heeft een aantal keer de cliënten thuis bezocht wat door de cliënten heel prettig en positief wordt ervaren. Dit geeft de cliënt en de familie/naasten vertrouwen. Ze ‘kennen’ de verpleegkundige, hebben een gezicht erbij het gevoel dat we betrokken zijn. Als verpleegkundigen zijn wij nog beter in staat om de zorgbehoeften in kaart te brengen en hier beter op in te spelen. Manon draagt nu aan de afdelingsverpleegkundige over hoe we dit het beste kunnen oppakken. De bedoeling is dat ook de toekomstig contactverzorgende van de desbetreffende cliënt de huisbezoeken in de toekomst kan doen.'

Door de jaren heen ben ik mij blijven ontwikkelen. De begeleiding van Manon, mijn directe aanspreekpunt, draagt hieraan bij. Mede door de verpleegkundigen vakgroep zijn wij nauw betrokken, ondanks dat wij niet naast elkaar op de werkvloer staan. Zij monitort mij op afstand, speelt in op mijn leervraag en neemt mij mee in het overstijgend denken. Hierdoor heb ik de mogelijkheid zelf interactief mee te denken vanuit de werkvloer en ben ik in staat deels mijn eigen invulling toe te passen. De kern van deze opzet is het vertrouwen en de continuïteit in onze communicatie en samenkomst. We leren van elkaar’, aldus een enthousiaste Astrid.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.