“We zijn er voor iedereen die zorg, ondersteuning of hulp nodig heeft”

Denice Moers en Irene Voogt, medewerksters KCC

‘Wij geven advies en informatie, maar we regelen ook veel. Best wel heel veel eigenlijk,’ lacht zorgbemiddelaar Denice Moers. Samen met collega Irene Voogt, klantadviseur, vertelt ze over wat het Klant Contact Centrum voor zorgvragers, verwijzers en mantelzorgers kan betekenen.

Antwoorden en advies
Vragen over indicaties, wachtlijsten, rondleidingen, personenalarmering of even helemaal niet meer weten waar te beginnen? Dan is het Klant Contact Centrum de plek om te starten. Het team van klantadviseurs en zorgbemiddelaars is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of hulp nodig heeft. Of dit nu thuis is of binnen één van de locaties van Pieter van Foreest. De klantadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen vaak veel vragen beantwoorden of mensen doorverwijzen naar de juiste plek of organisatie/instantie. Irene: ‘Je merkt dat veel bellers niet goed weten waar ze moeten beginnen. Wij vragen goed door om de daadwerkelijke zorgvraag duidelijk te krijgen en zodoende goed en passend advies te geven. De onderwerpen variëren van hulp nodig in de huishouding tot een familielid met dementie. We proberen élk telefoontje goed af te handelen en te voorkomen dat mensen van het spreekwoordelijke kastje naar de muur gestuurd worden. Dat houdt in dat wij bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige op de hoogte stellen en hen met elkaar in contact brengen, een casemanager inschakelen of iets voor diegene gaan uitzoeken en daar later op terug komen.’

Langdurige zorg
Wanneer het inhoudelijke vragen betreft en het over verblijf binnen een locatie gaat, dan worden ze doorgeschakeld met de zorgbemiddeling. Denice: ‘Ook wij merken dat zorgvragers, maar ook mantelzorgers, soms gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Al die regels, wetten en afkortingen. Ze zien vaak door de bomen het bos niet meer. Tel daarbij op dat mantelzorgers vaak al overbelast zijn met de zorg voor hun naasten. Men is er dan echt mee geholpen dat iemand rustig de tijd neemt om alles stap voor stap en in begrijpelijke taal uit te leggen. Ook bespreken we de zorgvraag en adviseren daarop welke stappen er genomen moet worden. Wanneer er een indicatie is afgegeven door het CIZ bespreken we samen de huidige situatie en de opname wensen, aan de hand daarvan plaatsen wij de cliënt op de juiste wachtlijst. Wij adviseren ook om locaties te bezoeken. Men is geneigd om de dichtstbijzijnde locatie te kiezen. Maar is dat ook de plek met de expertise die nodig is? Ga eens een kopje koffie drinken en vraag jezelf daadwerkelijk af; als ik of mijn naaste niet meer thuis kan wonen, is dit dan een prettig thuis? Soms kiest men dan toch voor een andere locatie.’ Na de wachtlijstplaatsing houdt de zorgbemiddelaar contact om te bespreken of de situatie veranderd is en of daar op ingespeeld moet worden.

Tijdelijk verblijf
Sinds een jaar is er een intensieve samenwerking met het Reinier de Graaf ziekenhuis. Deze samenwerking is er om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen en cliënten direct de juiste zorg op de juiste plaats te bieden. Na binnenkomst op de Spoed Eisende Hulp (SEH) worden cliënten beoordeeld en behandeld door een arts. Deze arts bespreekt, als er sprake is van een kwetsbare oudere en ziekenhuisopname medisch niet noodzakelijk is, samen met een zorgbemiddelaar welke zorg de cliënt nodig heeft en op welke plek die zorg het beste geboden kan worden. Denice: ‘Wij zijn 7 dagen per week van 08.30 tot 23.00 uur bereikbaar om met de arts te overleggen. Dit zorgt ervoor dat patiënten niet onnodig worden overgeplaatst, waardoor zij direct kunnen werken aan hun herstel. We hebben in die relatief korte periode veel contact met de cliënt, wij zorgen er ook voor dat de nazorg goed geregeld is.’ 

Tip
Irene en Denice praten beiden met passie over hun werk. Irene: ‘Ik heb echt heel leuk werk. Het is fijn om mensen een helder antwoord te kunnen geven en ze direct te kunnen helpen.’ Ook Denice haalt veel voldoening uit haar werk: ‘Het is erg fijn om een gesprek af te sluiten en te weten dat je iemand een stukje controle over de situatie hebt teruggegeven.’ Beiden hebben ook een tip aan iedereen die zorggerelateerde vragen of problemen: ‘Bel op tijd! We zien veel te vaak dat men te laat aan de bel trekt door angst of schaamte. Bel en leg uw verhaal bij ons neer of vraag een huisarts mee te denken. Samen kijken we naar de juiste oplossingen en kunnen we misschien al stappen ondernemen om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Zo behoudt u de regie en kunt u uw eigen keuzes maken.’

Contact
Persoonlijk en passend advies over wonen, zorg, behandeling en welzijn? De medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn tijdens werkdagen bereikbaar van 8.00 uur tot 17.00 uur via telefoon: 015 - 515 5000 of per e-mail: contact@pietervanforeest.nl. Verwijzers kunnen bellen naar 088-166 8880,

Tijdelijk verblijf
Naast een langdurig verblijf binnen een zorgorganisatie is er ook het zogeheten tijdelijk verblijf.

Eerstelijns verblijf (ELV) laag complex
Eerstelijns verblijf laag complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Tijdens dit verblijf wordt er gewerkt aan een terugkeer naar de thuissituatie. In dit geval blijft de huisarts verantwoordelijk voor de geneeskundige behandeling, aangevuld met verpleging en verzorging.

Eerstelijns verblijf (ELV) hoog complex
Eerstelijns verblijf hoog complex is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf voor kwetsbare cliënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Doel is het multidisciplinair analyseren en behandelen van de aandoening(en) en/of beperking(en) en de gevolgen hiervan opheffen c.q. stabiliseren zodat terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. De medische verantwoordelijkheid wordt tijdelijk door de huisarts overgedragen aan een specialist ouderengeneeskunde binnen de betreffende zorginstelling.

Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
Geriatrische Revalidatie Zorg is er voor ouderen die na een operatie of ziekte moeten revalideren. Het is er op gericht hen zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren en terug te keren naar huis. De medische verantwoordelijkheid is tijdelijk overgedragen aan de specialist ouderengeneeskunde binnen de betreffende zorginstelling. 

Respijtzorg
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid de zorgtaken tijdelijk op een verantwoorde manier over te dragen waardoor zij even op adem kunnen komen en zodoende de zorg voor hun naaste langer en beter vol kunnen houden. Pieter van Foreest biedt respijtzorg in Strandgoed Ter Heijde, hier worden volwassen gasten (18+) met een lichamelijke beperking en/of een lichte vorm van dementie die in de thuissituatie worden verzorgd door hun mantelzorger ontvangen. Voor deze zorg is geen verwijzing van een (huis)arts nodig.  

Palliatieve zorg
Zorg in de laatste levensfase is bedoeld voor mensen die niet meer kunnen genezen en stervende zijn. De zorg is gericht op verlichting van de pijn en klachten en op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de periode die nog rest. Deze zorg kan aangevraagd worden via de huisarts die contact opneemt met de zorgbemiddelaars. De medische verantwoordelijkheid kan bij de huisarts blijven of overgenomen worden door de specialist ouderengeneeskunde. Dit wordt voor opname besproken met de betreffende zorginstelling.

Crisisverblijf
Een crisisopname is aan de orde als er plotseling een ernstige verslechtering of ontregeling is en iemand direct (binnen 24 uur) moet worden opgenomen in een zorginstelling binnen of buiten Pieter van Foreest.

Deze zorg kan aangevraagd worden door de huisarts of de arts in het ziekenhuis. Wanneer iemand tijdelijk verblijft bij Pieter van Foreest is de zorgbemiddelaar degene die ervoor zorgt  dat de juiste soort zorg op de juiste plek geboden wordt. Al deze vormen vallen onder het zogeheten tijdelijk verblijf. Het komt ook wel eens voor dat tijdens een tijdelijk verblijf toch blijkt dat terugkeren naar de thuissituatie geen optie meer is. In dat geval wordt er samen gekeken naar de mogelijkheden van een langdurig verblijf.

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.