“Ik vind het belangrijk dat mensen zich gezien en gewaardeerd voelen”

Drieka Noordermeer, Trainer en DCM

Drieka Noordermeer is trainer en Dementia Care Mapper (DCM) bij Pieter van Foreest, waar zij dertig uur per week werkt.

“Ik ben begonnen als ziekenverzorgende en werk inmiddels veertig jaar in de zorg. Dat beschouw  ik echt als een cadeautje. Het is ontzettend mooi om zo dicht bij mensen te kunnen staan en hen te begeleiden, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Ik vind het belangrijk dat mensen zich gezien en gewaardeerd voelen en ik daarin iets voor hen kan betekenen.”

Merkbare verandering
“Onze organisatie zet zich al lange tijd in voor persoonsgerichte zorg, maar dankzij de extra gelden hebben we meer ruimte voor verdieping gekregen. Zo bieden we de teams trainingen op het gebied van persoonsgericht werken. Daarnaast werken we aanvullend met Dementia Care Mapping (DCM), een observatiemethode om het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. De inmiddels 22 opgeleide ‘mappers’, waarvan ik er één ben, observeren bewoners (in een huiskamer) gedurende zes uur. We kruipen als het ware in de huid  van mensen met dementie. Dit levert heel veel inzicht op over gedrag van cliënten en hoe zij welbevinden ervaren. We delen die informatie met de teams, zodat zij dit kunnen gebruiken om de zorg (nóg) meer op maat te bieden. Zelf combineer ik het ‘mappen’ met mijn werk als trainer. Naast de trainingen in persoonsgericht werken, verzorg ik trainingen in de ‘leerlijnen’ die we opzetten voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Op dit moment richten we ons daarbij op de gastheren en gastvrouwen: een nieuwe functie binnen de organisatie, zij zijn hét gezicht in de huiskamers van onze locaties. We hebben deze mensen en ander nieuw personeel kunnen aantrekken en leiden steeds meer nieuwe mensen op. Daarnaast investeren we in robotica en domotica, allemaal middelen die kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen. Ook heel fijn is de app die het invullen van verschillende formulieren overbodig maakt. Dat zijn allemaal dingen die het werkplezier vergroten.”

Verschil voor de bewoner
“Het is duidelijk dat bewoners de veranderingen prettig vinden en Dementia Care Mapping ons helpt om nog persoonsgerichter te werken en mensen nog meer als individu te zien. Je leert echt naar mensen kijken. Daardoor weten we vaak eerder waar iemand behoefte aan heeft en kunnen we daar op inspelen. Zo is er een mevrouw die vroeger altijd met haar drie dochters gezongen heeft. Als zij verdrietig lijkt te worden, helpt het echt om haar een filmpje te laten zien van haar zingende dochters. Dat doet haar goed. Door gedrag te kunnen voorspellen en daar op te kunnen anticiperen, is minder psychofarmaca nodig. Wat ook goed doet, is de grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij de zorg dankzij het gebruik van de sites Caren Zorgt en het Familienet. Op die eerste site kun je informatie delen, zoals de algemene rapportage, metingen en het zorgplan, zodat mantelzorgers meteen op de hoogte zijn. Het Familienet was een landelijk initiatief waar we enthousiast over waren en hebben geïmplementeerd. Familienet zetten we echt in om te laten zien welke activiteiten we ondernemen en er zijn steeds meer mantelzorgers die daar zelf iets op posten. Op de woongroep waar ik werkte werd dit met veel enthousiasme ontvangen. Het is leuk om te zien dat dit ook echt leeft en er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid. Evenals de aanwezigheid van gastheren en gastvrouwen in de huiskamers, die door bewoners als een baken worden gezien. Door hun aanwezigheid brengen zij rust en vertrouwen. We doen het echt met elkaar.”

Invloed en betrokkenheid
“In onze organisatie willen we de cliënt en medewerkers een duidelijke stem geven. Met elkaar kijken we hoe we nog meer de persoonlijke zorg en ondersteuning kunnen bieden. De visie op het persoonsgericht werken is dan ook met meerdere medewerkers vanuit verschillende functies ontwikkeld. Fijn is het om te zien dat je als medewerker alle ruimte krijgt om ideeën of suggesties naar voren te brengen die de cliënt ten goede komen. Je hebt inspraak.”

Kijken naar de toekomst
“Het aanbod van zorginnovaties groeit snel. Als zorg- organisatie investeren we in robotica en domotica, allemaal middelen die kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen. Maar het allerbelangrijkst vind ik dat iemand de zorg krijgt op de plek en in een setting die bij hem of haar past en dat mensen zichzelf kunnen zijn. We moeten de maatschappij meer bij de zorg betrekken. In mijn ogen wordt de zorg voor oudere mensen nog te vaak als een last gezien. Daarom is het zo belangrijk om die buitenwereld nog meer naar binnen te halen en jonge mensen te enthousiasmeren voor de zorg. Mensen zeggen wel eens tegen mij: ‘het zal wel saai zijn wat je doet’. Of, nog erger, dat ze denken dat je in de zorg alleen billen wast. Terwijl het zo’n mooi en dankbaar beroep is waarin je heel veel te bieden hebt en je jezelf kunt blijven ontwikkelen. Daarom zeg ik altijd: werken in de zorg, hoe mooi is dat?”

Publicatie: Actiz, werk in het verpleeghuis

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.

x

Uw mening over onze website

Wil jij ons helpen om onze website nog beter te maken?


Ik doe mee

Deze pop-up sluit in 5

x

Help ons om onze website nog beter te maken in 3 stappen

Geef uw mening

1 van 3

Heeft u de informatie gevonden die u zocht?

Zo nee, welke informatie zoekt u?