“Wij helpen mensen het gevoel terug te krijgen dat ze erbij horen en gehoord worden”

Vakgroep Logopedie

6 maart is het de Dag van de Logopedie. We hebben ter ere van deze dag onze eigen vakgroep Logopedie geïnterviewd over hoe zij het afgelopen jaar hebben ervaren, omgaan met eHealth en hoe zij met veel liefde dit mooie vak uitvoeren.

Onze vakgroep bestaat uit zes logopedisten, onder wie de diverse locaties van Pieter van Foreest verdeeld zijn. Zo werken drie collega’s in Delft en drie voornamelijk in het Westland. Daarnaast werken vier logopedisten ook voor Pieters Behandel Praktijk en bezoeken zij cliënten, waar nodig, aan huis. Alle logopedisten beschikken over aanvullende expertise op het gebied van Parkinson en/of afasie.

Wat is logopedie?
“Logopedie houdt zich bezig met communicatie en slikken,” vertelt de vakgroep. “Onder communicatie wordt alles wat te maken heeft met de stem, spraak, taal en het gehoor verstaan. Bij communiceren gaat het over begrepen worden, jezelf kunnen uiten en een ander kunnen verstaan en begrijpen. Kortom, erbij horen. Daarnaast houdt logopedie zich bezig met kauw- en slikproblemen. Logopedisten vragen zich bijvoorbeeld af hoe iemand zo normaal mogelijk veilig kan eten en drinken. Wanneer iemand slikproblemen heeft, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijks leven van die persoon.”

Over de vraag wat het werken als logopedist zo leuk maakt, is de vakgroep het snel eens: “Het intensieve contact met een cliënt en zijn of haar omgeving!”

“Als logopedist zoek je samen met de cliënt en/of zijn omgeving naar een manier die aansluit bij de wensen en behoeften om de communicatie of het slikken te optimaliseren, zodat iemand een zo normaal mogelijk leven kan blijven leiden.”


Mensen met een eigen verhaal, wensen en behoeften
Werken met de geriatrische doelgroep maakt het werk complex en uitdagend tegelijkertijd: “Veel cliënten binnen de geriatrische doelgroep hebben een minder goed zicht en/of gehoor. Daarnaast is er vaak sprake van verminderd cognitief functioneren. Iemand heeft bijvoorbeeld geheugenproblemen. Bij veel cliënten is er sprake van meerdere aandoeningen. Daarnaast zien wij binnen de geriatrie regelmatig cliënten wiens partner al is overleden of ook kwetsbaar is.”

“Een doelgroep waarbinnen mensen een hoge leeftijd hebben bereikt en dus veel levenservaring hebben. Mensen met ieder een ander verhaal en eigen wensen en behoeften. Dit alles maakt het werken in de geriatrie zo interessant.”


“Wij kunnen helpen hulpvragen te verwoorden en doelen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken binnen de mogelijkheden te bereiken. Wij helpen revalidanten, bewoners en thuiswonenden het gevoel terug te krijgen erbij te horen en gehoord te worden.”

eHealth
Het thema van de Dag van de Logopedie is dit jaar eHealth. “EHealth wordt binnen de logopedie steeds vaker toegepast. Wij maken binnen de logopedische behandeling bijvoorbeeld gebruik van digitale programma’s en apps. Hierbij kun je denken aan een app die het slikproces inzichtelijk maakt, een oefenprogramma voor woordvinding of verbetering van het spreken en een zogenoemde Voice Trainer om te oefenen met luid en laag spreken bij de ziekte van Parkinson. Daarnaast vindt behandeling soms plaats via beeldbellen. Er zijn mensen die beeldbellen prettig vinden, omdat ze minder vaak naar de behandelpraktijk hoeven te reizen.”

Het afgelopen jaar
“Het afgelopen jaar hebben wij vooral meer te maken gehad met beeldbellen en telefonische consulten. Hierdoor kunnen wij nu beter inschatten voor welke behandelingen logopedie op afstand al dan niet geschikt kan zijn. We hebben ontdekt dat beeldbellen een goede aanvulling kan zijn op de fysieke behandelingen. Ook vergaderingen met collega’s hebben vaak plaatsgevonden via beeldbellen. Dit scheelt reistijd en zo blijft er meer tijd over voor de begeleiding van de cliënten. Binnen de locaties hebben we nu meer een adviserende rol. Het contact met de zorg en familie blijft een grote meerwaarde voor goede begeleiding van onze cliënten. In de toekomst blijven korte lijnen met de zorg en familie altijd belangrijk. Een telefonisch consult of beeldbellen kan helpen om in contact te blijven met de omgeving van een cliënt en kan een aanvulling zijn op fysieke behandeling. Hierbij zullen wij altijd beoordelen of een consult op afstand wel van meerwaarde is voor de desbetreffende behandeling.”

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.