Ontwikkelen & Leren

Pieter van Foreest wil een lerende organisatie zijn, en daar maakt opleiden een onderdeel van uit. Pieter van Foreest staat voor ondersteuning en zorg aan de cliënt die bij ons centraal staat, hierbij streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit. De zorg is continue in beweging. Er komen regelmatig nieuwe inzichten, nieuwe eisen en andere cliënten met verschillende behoeften. De afdeling Ontwikkelen en Leren is adviserend en ondersteunend aan medewerkers die zich verder willen ontwikkelen/bekwamen.

Binnen het opleiden van medewerkers worden voorwaarden geschapen voor het ontwikkelen van competenties op het gebied van:

  • Kennis / inzicht (weten en begrijpen)
  • Houding / motivatie (beroepshouding)
  • Vaardigheid (kunnen)
  • Persoonlijke eigenschappen (karakter)

De uitgangspunten voor het ontwikkelen en leren van medewerkers zijn:

  1. Bij de opleiding/training wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beginsituatie van de deelnemer evenals met zijn individuele leerstijl.
  2. Het lerend werken vraagt een actieve inbreng en deelname van de medewerker.
  3. Er wordt opgeleid tot een zelfstandige en verantwoordelijke beroepsbeoefenaar.
  4. Het opleiden moet doelgericht gebeuren. Voor de medewerker moet steeds duidelijk zijn welk doel nagestreefd wordt met bepaalde onderdelen van de opleiding.