Wonen met zorg

Bent u op zoek naar een combinatie van wonen met zorg en ondersteuning? Pieter van Foreest bestaat uit zo’n 25 locaties. Elke locatie heeft zijn eigen unieke sfeer en kenmerken.

Uw ‘woonvraag’

Ieder mens heeft zijn eigen wensen en behoeften als het gaat om wonen en ouder worden.

 • Zelfstandig wonen
  Wellicht wilt u het liefst met wat ondersteuning zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in uw vertrouwde omgeving thuis. Misschien wilt u liever naar een aangepaste woning/seniorencomplex, waar geen drempels zijn en waar u met een rollator door de deur kunt. En dit combineren met thuiszorg. U leest hier meer over seniorencomplexen.
 • Zelfstandig blijven wonen, maar tijdelijk verblijf wenselijk
  Misschien heeft u baat bij een tijdelijk verblijf omdat zelfstandig wonen tijdelijk niet mogelijk is. U leest hier meer over tijdelijk verblijf 
 • Verhuizen naar een verpleeghuis
  Het kan ook zijn dat zelfstandig wonen echt niet meer gaat en dat u moet nadenken over definitief gaan wonen in een verpleeghuis locatie of kleinschalig wonen voorziening van Pieter van Foreest. Of het mogelijk is om naar een verpleeghuis te verhuizen hangt af van uw zorgvraag en indicatie. Ook kan er sprake zijn van een wachtlijst. Wilt u meer informatie over de wachtstatussen die er zijn wanneer er sprake is van langdurige zorg? U leest het hier.

Uw 'zorgvraag'

 • Verpleeghuiszorg
  Om de zorg, hulp of voorziening te krijgen die u nodig heeft, moet er volgens de wet onderzocht worden of u hiervoor in aanmerking komt. U heeft een indicatie nodig. Een indicatie is een verklaring waarin staat op welke hulp, zorg en/of voorziening u recht heeft. Voor zorg en ondersteuning heeft u een indicatie nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Voor het wonen in een verpleeghuis is een indicatie nodig. Klik hier om meer te lezen over indicaties. 
 • Moderne variant van verzorgingshuis 
  Tegenwoordig blijven mensen veel langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dit kan in de huidige woning zijn of in een moderne variant van het bejaardenhuis/verzorgingshuis. Hierbij kunt u denken aan een seniorencomplex, waar ouderen zelf het (senioren)appartement huren of kopen en lichte zorg aanvragen via een zorgorganisatie in de vorm van bijv. thuiszorg of een thuiszorgpost. Op onze website kunt u ook enkele van dergelijke seniorencomplexen/huurappartementen vinden. Klik hier voor een overzicht van deze huurappartementen. 

  In deze seniorenappartementen kan vervolgens thuiszorg worden geboden. Voor thuiszorg heeft u ook een indicatie nodig. Klik hier voor meer informatie over thuiszorg.

  N.B. De klassieke vorm van verzorgingshuiszorg (wonen in combinatie met een lichte zorgvraag), via de toenmalige Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), is in Nederland in 2015 officieel afgeschaft. 

 

Passende oplossing

Wat uw ‘zorgvraag’ ook is, Pieter van Foreest denkt met u mee. Pieter van Foreest kan u helpen met het zoeken naar een passende oplossing op uw zorgvraag.