Vidomes rondt nieuwbouwproject in Kuyperwijk Delft af

6 oktober 2021

Samenwerking Vidomes, Pieter van Foreest en gemeente Delft
In dit unieke plan werkt Vidomes samen met ouderenzorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft. Een deel van de appartementen is toegewezen via bemiddeling van de seniorenmakelaar van Vidomes en via Pieter van Foreest.

Alle woningen opgeleverd
Op woensdag 6 oktober overhandigden Daphne Braal, bestuurder Vidomes en Karin Schrederhof, wethouder gemeente Delft de laatste sleutel aan de nieuwe bewoners van één van de 68 appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat in Delft. Zij deden dit – heel symbolisch – samen met de eerste bewoners van de eengezinswoningen. Hiermee wordt dit bijzondere nieuwbouwproject in de Kuyperwijk afgerond.

In de zomer van 2020 startte BAM Wonen - in opdracht van Vidomes - met de bouw van 68 appartementen en 23 eengezinswoningen aan de Van Alkemadestraat en de Van Schuijlenburchstraat in Delft. In april dit jaar werden de eengezinswoningen aan de Van Alkemadestraat opgeleverd. Nu - precies een half jaar later – is de oplevering van de appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat.

Nieuwe bewoner van één de appartementen: “We woonden 12 jaar in een krappe flat hiertegenover met onze kleine kinderen. We zagen dit woonblok verrijzen en keken er dagelijks jaloers naar. Zouden wij ook ooit zoiets krijgen? En toen ontvingen we een uitnodiging! We hebben net de sleutel gekregen. We kunnen het bijna niet geloven.”

Een jonge bewoner voegt hieraan toe: “Dat ik gewoon de deur uit kan lopen om te spelen in de speeltuin hiertegenover. Ik wist niet dat het zo leuk was om beneden te wonen. En ik heb nu een eigen kamer. En mama lacht ook veel meer nu.”

Zonnepanelen aan de gevel
Alle woningen zijn goed geïsoleerd en hebben een warmtepomp die gebruikmaakt van bodemwarmte. Hierdoor zijn de woningen gasloos. De voorgevel van het appartementencomplex is op fraaie wijze voorzien van zonnepanelen, net als het dak. Oplossingen zoals slimme waterberging, groene erfafscheiding en vleermuiskasten in de gevel maken de duurzame appartementen compleet.

Daphne Braal, bestuurder Vidomes: “Ik ben ontzettend trots op wat we hier met elkaar hebben neergezet in de afgelopen periode. Mijn complimenten aan VD+M architecten voor het ontwerp en aan BAM Wonen voor de manier waarop het project gerealiseerd is. Het is precies geworden zoals we dat in gedachte hadden. We zijn blij dat Vidomes op deze manier een bijdrage kan leveren aan het woningtekort. Daarnaast is dit project een mooi voorbeeld van hoe je duurzaamheidsmaatregelen op een goede manier kunt integreren in sociale woningbouw.”

Mooie samenwerking met Pieter van Foreest 
In dit unieke plan werkt Vidomes samen met ouderenzorgpartij Pieter van Foreest en de gemeente Delft. Een deel van de appartementen is toegewezen via bemiddeling van de seniorenmakelaar van Vidomes en via Pieter van Foreest. De drie partijen stimuleren een actieve gemeenschap waarin de bewoners elkaar kennen en van elkaars hulp, steun, talenten en sociale contacten kunnen profiteren. De woningen zijn ook geschikt voor mensen met een lichte zorgbehoefte. Aan deze mooie woonvorm wordt nu samen met de bewoners verder gebouwd. De flatcoach van Vidomes, Pieter van Foreest en Delft voor Elkaar bieden hierin ondersteuning.

Wethouder Schrederhof van Wonen, WMO en Sport: “Op deze mooie locatie in de Kuyperwijk creëren Pieter van Foreest, Vidomes, gemeente en bewoners een gemeenschap voor en door bewoners. Waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden samen wonen, met professionele ondersteuning waar nodig. Een woonvorm waarbij bewoners ermee instemmen iets voor elkaar over te hebben en voor elkaar te betekenen; een vorm van nabuurschap. Zo mooi om te zien hoe dit concept nu steeds meer vorm krijgt. Echt een toevoeging aan de wijk.”

 

Nieuwe gebiedswethouder brengt wijkbezoek aan de Kuyperwijk

De Kuyperwijk in Delft is volop in beweging. Samen met partners in de wijk, zoals Vidomes en andere woningcorporaties, zorginstellingen en ondernemers, zet de gemeente Delft zich in om de Kuyperwijk te versterken. Zo wordt deze wijk nog prettiger om in te wonen, leven en werken.  Woensdag 23 juni maakte de nieuwe gebiedswethouder voor de Kuyperwijk, Lennart Harpe, op de fiets een kennismakingstoer door de buurt.

Bijzondere woonvorm
Natuurlijk mocht een bezoek aan de nieuwbouw aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat niet ontbreken. Daar heetten de bewoners, medewerkers van woningcorporatie Vidomes, en Pieter van Foreest de wethouder van harte welkom. Gebiedsconsulent Thomas Pouliopoulos van Vidomes informeerde Harpe over de recente oplevering van 23 eengezinswoningen aan de Van Alkemadestraat en de 68 appartementen aan de Van Schuijlenburchstraat die na de zomer worden opgeleverd. Het mooie aan deze woonvorm is dat jong en oud met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Door de locatie is het voorzieningenniveau in de directe omgeving hoog met o.a. winkels, een apotheek en Ontmoetingscentrum Vermeertoren van Pieter van Foreest.

Samen met Joyce Blom, manager Ontmoetingscentra bij Pieter van Foreest en Elles Pleijter, flatcoach bij Vidomes, lichtte Pouliopoulos de bijzondere woonvorm in dit nieuwbouwproject toe. Een gemeenschap voor en door bewoners, waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden samen wonen. Een woonvorm waarbij bewoners ermee instemmen iets voor elkaar over te hebben en voor elkaar te betekenen; een vorm van nabuurschap. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht. Om dit woonconcept volgens deze visie te realiseren werken Vidomes, Pieter van Foreest en Delft voor Elkaar samen. Een mooie proeftuin om – als dit woonconcept slaagt – in de toekomst ook op andere plekken uit te rollen. 

In gesprek met bewoners
Daarnaast werd er met een aantal nieuwe bewoners over hun eerste ervaringen gesproken. Eén bewoner vertelde 12 jaar gezocht te hebben naar een woning en was heel blij deze nu eindelijk gevonden te hebben.  De flatcoach sprak met de bewoners over haar rol als sociaal contactpersoon en verbinder. Stichting Groenkracht zal bewoners helpen bij het tuineren om hen te stimuleren zoveel mogelijk groen te planten en onderhouden in hun tuinen.

Vlag gehesen
Tot slot werd op feestelijke wijze de vlag gehesen op het Van Foreestplein. Met de vrolijke stippen herkent iedereen nu het winkel- en voorzieningencentrum als hart van de wijk. 

 

Goud en levendig: samen wonen in de Kuyperwijk in Delft

Geplaatst op: 20 November 2020

Aan de Van Alkemadestraat en Van Schuijlenburchstraat in Delft bouwt Vidomes 91 sociale huurwoningen: eengezinswoningen en twee-, drie- en vierkamerappartementen. Alle woningen worden energiezuinig gebouwd. Daarnaast worden de woningen levensloopbestendig. Dit betekent dat huurders - ook als ze minder mobiel zijn - langer zelfstandig kunnen wonen. De toekomstige huurders maken deel uit van een bijzondere woonvorm voor en door bewoners. Voor dit concept tekenden Daphne Braal, bestuurder Vidomes, Diny de Bresser, voorzitter Raad van Bestuur van Pieter van Foreest en Karin Schrederhof, wethouder Wonen, Wmo en Sport van de gemeente Delft op woensdag 18 november een samenwerkingsovereenkomst.

Naar elkaar omkijken en samen activiteiten ondernemen
In het nieuwbouwproject in de Kuyperwijk staat het naar elkaar omkijken (nabuurschap), contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ontplooien centraal. De woningen zijn bestemd voor huurders die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning én een bijdrage willen leveren aan deze gemeenschap. Huurders ondertekenen hiertoe een huishoudelijk reglement naast het huurcontract.

Samenwerking Vidomes met Pieter van Foreest en gemeente Delft
Vidomes gaat in dit woonconcept een samenwerking aan met zorgorganisatie Pieter van Foreest en de gemeente Delft. Elk vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden ervaren zij dat er behoefte is aan woonvormen waar mensen zelfstandig, maar toch ook samen kunnen wonen. Daarom bouwen ze samen aan een woonvorm waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar, gezinnen en alleenstaanden met elkaar wonen en naar elkaar omkijken. Ook mensen met een lichte zorgbehoefte kunnen hier terecht, met ondersteuning nabij in de wijk. Zo stimuleren de drie partijen een actieve gemeenschap waarin de bewoners elkaar kennen en van elkaars hulp, steun, talenten en sociale contacten kunnen profiteren.

Langer en Weer Thuis en wijkversterkingsopgave Kuyperwijk
De realisatie van deze bijzondere woonvorm past goed in het programma Langer en Weer Thuis Delft 2019-2022. Vidomes, Pieter van Foreest en de gemeente Delft spannen zich samen met elf andere partijen in om langer thuis wonen en weer thuis wonen aantrekkelijker te maken in Delft. Een aantal plekken in Delft leent zich daar goed voor. De Kuyperwijk is zo’n plek. Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is hoog en de locatie ligt dicht bij het centrum van Delft. Er zijn in de buurt zelf zowel winkels voor dagelijkse boodschappen, een huisarts en apotheek, een goede busverbinding met het centrum, als ook Ontmoetingscentrum Vermeertoren van Pieter van Foreest. En tegelijkertijd is er genoeg reuring in de wijk door de aanwezigheid van de school en het kinderdagverblijf. Door deze nieuwe samenwerking, bieden de drie partijen met deze mooie woonvorm meerwaarde aan nieuwe huurders van het complex én de Kuyperwijk als geheel.

Bestuurder Daphne Braal van Vidomes: “Vidomes zet zich samen met woonwethouder Schrederhof en wijkwethouder Van der Woude al langer in voor het verbeteren van de leefbaarheid, sociale draagkracht, samenhang en een ruimtelijk aantrekkelijke omgeving in de Kuyperwijk. We zien de samenwerking met Pieter van Foreest als een hele mooie toevoeging die nu leidt tot concreet resultaat: een aantrekkelijke woonvorm die past bij het nieuwe ouder worden, en die echt iets toevoegt aan de Kuyperwijk.”

Planning
Vidomes verwacht de eengezinswoningen in 2021 in week 10 en de appartementen vanaf week 18 op te leveren.

Over Vidomes
Vidomes is een ondernemende woningcorporatie in de rand van Haaglanden, en richt zich op mensen met onvoldoende kansen op de woningmarkt. Vidomes beheert en verhuurt circa 18.000 woningen in Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft en Rijswijk en de Haagse wijk Leidschenveen.

Bekijk het project op de website van Vidomes.

Heeft u interesse?
Stuur uiterlijk 15 april een mail naar wijkverpleegkundige Demi van der Ende via de.van.der.ende@pietervanforeest.nl. Vidomes werkt in de toewijzing van deze woningen samen met Pieter van Foreest en Delft Support (WMO).