Vier gemeenten en thuiszorgorganisaties starten tijdelijke proef voordelig inhuren huishoudelijke hulp

Gezamenlijk persbericht van de gemeenten Westland, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland

In 2015 en 2016 krijgen Delft, Westland, Rijswijk en Midden-Delfland extra geld van het rijk voor huishoudelijke hulp. De gemeenten en thuiszorgorganisaties gebruiken dit geld om inwoners tijdelijk de gelegenheid te geven om tegen het  voordelige tarief van € 7,50 per uur in 2015, betrouwbare hulp in het huishouden te kunnen afspreken.

Samen de zorg vernieuwen

In 2015 verandert er niets aan bestaande indicaties Hulp bij het Huishouden. De gemeente gebruikt dit overgangsjaar om samen met haar inwoners en partners nieuwe werkwijzen en samenwerkingsvormen uit te proberen. De proef Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is een van de eerste innovaties op het gebied van huishoudelijke hulp. Inwoners die gebruik maken van dit aanbod, helpen mee om zo de zorg samen met gemeente en haar partners te vernieuwen.

Voor u?

Er zijn drie groepen inwoners die voor deelname aan de proef in aanmerking komen:

  • Mantelzorgers die overbelast dreigen te raken
  • Huidige Wmo-cliënten die extra ondersteuning willen inkopen, omdat zij bijvoorbeeld (af en toe) behoefte hebben aan extra ondersteuning die niet valt onder de  hulp die zij al krijgen
  • Zelfredzame inwoners die ondersteuning nodig hebben en bijvoorbeeld een uurtje huishoudelijke hulp willen inhuren

Aanvragen

Inwoners die bij een van deze groepen horen, kunnen vanaf 1 april gebruik maken van het aanbod om voor € 7,50 per uur (onafhankelijk van het inkomen en zonder Wmo-indicatie) huishoudelijke hulp af te spreken. Zij kunnen zich hiervoor melden bij een van de vier gecontracteerde thuiszorgorganisaties van de gemeente Delft  of bij Delft voor Elkaar (Steunpunt Mantelzorg). De thuiszorgorganisatie int de bijdrage.

Let op: het gaat hier om tijdelijk, extra geld, dus op = op. Het tarief voor 2015 is € 7,50 per uur.

Voor elkaar, voor een ander

In Delft moet iedereen zoveel mogelijk zijn eigen leven kunnen leiden. Daarvoor is de hele stad aan zet. We vragen inwoners om eerst samen met hun omgeving te kijken naar wat zij zelf nog kunnen om mee te blijven doen. Lukt dat niet, dan staan de gemeente en haar partners klaar.

Inwoners van de gemeente Westland, Delft, Rijswijk en Midden-Delfland kunnen sinds 2007 via de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor huishoudelijke hulp een beroep doen op de gemeente. Vanaf 2015 stelt het Rijk hier echter minder budget voor beschikbaar. Om de zorg betaalbaar te houden en minder complex te maken, wordt de zorg vernieuwd.