Indicaties

Heeft u zorg of ondersteuning nodig? De wijkverpleegkundige kan u helpen om samen na te gaan welke zorg en/of ondersteuning het beste bij u past. Veel van de indicaties voor zorg thuis (verzorging of verpleging door thuiszorgteams, vallend onder de zorgverzekeringswet) stelt de wijkverpleegkundige. Tevens kan de wijkverpleegkundigen de PBG-indicaties voor verzorging/verpleging aanvragen. Overige (Wlz-)indicaties kunnen aangevraagd worden door onze casemanagers.

Hulp bij het huishouden

De indicatie op het gebied van huishoudelijke zorg wordt afgegeven door de gemeente via het Wmo-loket. Bij dit zorgloket kunt u aangeven welke huishoudelijke zorg u wilt ontvangen.

Meer informatie

Bezoek ook onze pagina met veelgestelde vragen.