Vervangende mantelzorg

Mantelzorg is vaak continuzorg. Dag in dag uit. Op z'n tijd een adempauze is dan belangrijk om het vol te houden en in balans te blijven. Bij mantelzorg denkt bijna iedereen vanzelf aan onbetaalde zorg door familie, buren of vrienden. Maar de hulp kan ook heel goed van een vervangende mantelzorger, bijvoorbeeld een vrijwilliger of professional komen.

Vervangende mantelzorg is er voor de medemens die, door wat voor oorzaak ook, behoefte heeft aan een stukje extra aandacht. Wellicht voor u dé manier om zolang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en zelf op persoonlijke manier invulling te geven aan uw leven. Waarbij er rust, plezier en kwaliteit terugkeert in het leven van alle betrokkenen.

Zorgen voor iemand hoef je nooit alleen te doen

Iemand die met u meedenkt, praktische hulp biedt en zorgen uit handen neemt. Of het nu gaat om een wandeling maken, boodschappen doen of helpen bij bijvoorbeeld het verwerken van uw post en administratie? Zaken die wellicht niet altijd door familie en/of vrienden opgepakt kunnen worden of juist nèt niet op het moment dat u dit wenst. Vervangende mantelzorg is een aanvulling, waarbij de mantelzorger, kinderen en andere naasten betrokken (kunnen) worden. Het is een manier om juist ook bij hen een deel van de 'zorg' uit handen te nemen en hen daarmee te ontlasten.

Wilt u meer weten over deze services? Klik dan hier.