Ank van den Berg

“Ik vind eigenlijk alles leuk aan het vrijwilligerswerk”

Ank van den Berg, vrijwilliger De Terwebloem

Na 20 dienstjaren waarvan de laatste 16 in De Opmaat kon Ank van den Berg van een welverdiend pensioen genieten. ‘Je komt toch wel vrijwilligerswerk doen?’ was een veelgehoorde kreet. Na een heerlijke zomer is Ank inderdaad vrijwilliger geworden.

Een nieuwe locatie
Ank: ‘Ik wilde niet in mijn oude werklocatie aan de slag. Ik ben zelf vrijwilligerscoördinator geweest en je gaat misschien te veel dingen zien die anders gaan als toen je er zelf werkte. Omdat ik dicht bij de Terwebloem woon, ben ik daar als vrijwilliger aan de slag gegaan. Ik ken nog veel mensen die daar werken, omdat we een lange periode veel samenwerkte met de Witte Brug (oude locatie van De Terwebloem) en Duinhof’.

Op de vraag wat voor activiteiten Ank zoal doet als vrijwilliger komt bijna geen einde. ‘Ik ben een ochtend per week aanwezig in kleinschalig wonen van De Terwebloem. Ik ruim daar het ontbijt af, zet koffie, ik maak een wandelingetje met een bewoner, doe en spelletje met ze, dek de tafel weer op voor de lunch en nog veel meer leuks. Soms ben ik nog wel eens in De Opmaat te vinden. Ze bellen me als er iemand extra nodig is bij bijvoorbeeld een brunch, BBQ of kerstdiner. Zo zet ik mijn oude werk nog een beetje voort.’

Ik vind eigenlijk alles leuk
Ank geniet van het vrijwilligerswerk: ‘Ik vind eigenlijk alles aan mijn vrijwilligerswerk leuk. Vooral het contact met de bewoners, familie en het personeel. Daarnaast draag je een steentje bij aan de maatschappij. Ook de activiteiten en cursussen die er voor de vrijwilligers worden georganiseerd dragen daaraan bij. Het geeft mij echt voldoening als een bewoner niet meer wil eten en drinken en je met veel geduld en praten het toch voor elkaar krijgt dat diegene een boterham eet en wat drinkt. Dan denk je toch, zo dat is me maar weer mooi gelukt. Ook de verhalen over vroeger die de mensen vertellen zijn leuk, ook al hoor je die verhalen soms wel 6 keer op een dag. Naast de dankbaarheid van de bewoners door middel van een glimlach en de woorden als “Fijn kind, dat je me helpt.” Verder heb ik veel waardering voor het personeel. Die heel erg hun best doen voor de bewoners. Als ik een ochtend aanwezig ben hebben zij even wat meer ruimte voor andere taken die moeten gebeuren.’

 

‘Ik vind eigenlijk alles leuk aan het vrijwilligerswerk’

 

Ze zit de hele rit te stralen
‘Samen met een bewoonster maak ik ook wel eens een ritje op de duofiets. Mevrouw verteld altijd enthousiast dat ze het zo lekker vindt om buiten te zijn, waar ze vroeger naartoe fietste en aan wie ze allemaal gaat vertellen dat ze zo lekker gefietst heeft. Ze straalt de hele rit waarbij ze naar iedereen zwaait als een koningin.’

Naast haar vrijwilligerswerk bij Pieter van Foreest is Ank ook actief als EHBO’er en helpt daar bij allerlei activiteiten.’ Dat stilzitten niks voor Ank is was inmiddels wel duidelijk als Ank er nog aan toevoegt dat ze ook trotse oma is en een dag op haar kleinkinderen past. Wat fijn dat er binnen Pieter van Foreest zulke enthousiaste en warme vrijwilligers zijn!

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.