“Het succes zit hem in de korte communicatielijnen”

Inge Aangenendt, specialist ouderengeneeskunde

Als specialist ouderengeneeskunde was Inge Aangenendt in 2007 betrokken bij de oprichting van de ‘herstelunit’ van Pieter van Foreest binnen de muren van het Reinier de Graaf ziekenhuis. 10 jaar later is zij als eerste specialist ouderengeneeskunde nog steeds nauw betrokken bij de revalidatie afdeling van Pieter van Foreest in het Reinier de Graaf ziekenhuis.

In 2007 kreeg Inge van toenmalig geneesheer directeur van Pieter van Foreest Herman Cools de vraag om mee te denken en te werken aan een nieuwe revalidatie afdeling binnen de muren van het Reinier de Graaf ziekenhuis. “Zoiets bestond eigenlijk nog niet dus het was een hele uitdaging maar daardoor ook wel erg leuk”. De samenwerking met het Reinier de Graaf was een feit. “Vanaf het begin wisten wij elkaar gelukkig al goed te vinden” aldus Inge. Tijdens de voorbereidingen kwamen vraagstukken op tafel als, welke doelgroepen kunnen we opnemen, volgen we de protocollen van Reinier de Graaf of van Pieter van Foreest, wat te doen als een patiënt medisch instabiel wordt, hoe gaat de triage lopen en wie heeft welke rol? Alle vraagstukken, hoe ingewikkeld ook, maakten we bespreekbaar en samen hakten wij de knopen door.”

Uitbreiding
De samenwerking beviel zo goed dat de revalidatieafdeling van Pieter van Foreest mee verhuisde naar de nieuwbouw en zelfs een uitbreiding kreeg. “Bij de start van de toenmalige herstelunit namen wij vooral patiënten aan met korte trajecten op het gebied van orthopedie en trauma, legt Inge uit. “Door de jaren heen zijn de doelgroepen uitgebreid. We kunnen complexere zorgvragen aan en ook middellange trajecten kunnen hier doorlopen worden.

Een mooi voorbeeld is het Colonpad. Mensen met darmkanker starten thuis al met (pre-) revalidatie om in een zo optimaal mogelijke conditie te komen. Na de operatie in het ziekenhuis gaat de patiënt naar de revalidatieafdeling met als doel zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. Vaak wordt de revalidatie na ontslag thuis nog enige tijd voortgezet. Doordat de revalidatie afdeling zich binnen het ziekenhuis bevindt, zijn patiënten snel op juiste plek wat de revalidatie ten goede komt. Bijkomend voordeel is dat de specialist of de stomaverpleegkundige als nodig makkelijk bij de patiënt op de afdeling kunnen komen kijken."

Koploper
“De succesfactor van een revalidatieafdeling binnen de muren van het ziekenhuis zit hem toch wel in de korte communicatielijnen” geeft Inge aan. “Hierdoor is er een goede planning mogelijk en is de triage en de consultering laagdrempelig. De specialist ouderengeneeskunde gaat op aanvraag langs bij de patiënt wanneer deze nog in het ziekenhuis ligt en de specialist uit het ziekenhuis kan de patiënt op de revalidatieafdeling bezoeken wanneer dit nodig is. Dit resulteert in betere patiëntenzorg en daar profiteren alle partijen van”. Inge ziet ook de samenwerking in de toekomst met vertrouwen tegemoet. “We willen koploper worden op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. Om dit te realiseren gaan wij steeds meer in interne en externe netwerkverbanden samenwerken, mensen verbinden, waarbij het leven en welbevinden van onze cliënten zoals zij zelf willen, steeds voorop staat.” 

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.