Karin van den Ende

“Ik heb de mooiste baan die er bestaat”

Karin van der Ende, wijkverpleegkundige

“Het wordt weer zoals vroeger, toen iedereen uit de buurt de wijkzuster kende. Zij reed op de fiets door haar wijken en regelde zelf haar zorg. Het verschil is dat de zuster anno 2015 meestal in een auto rijdt.”

Karin van den Ende (55) is ruim een jaar wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest. In haar functie coördineert- en draagt ze de eindverantwoording voor de thuiswonende cliënten in de dorpskernen Wateringen, Kwintsheul en Poeldijk. Al meer dan twintig jaar werkt ze bij de zorginstelling, maar zo’n leuke baan als nu had ze niet eerder. 

“Samen met de andere wijkverpleegkundigen en het management staan we midden in de landelijke ontwikkelingen van de huidige wijkzorg. Ik voel me soms net een pionier en heb echt de mooiste baan die er bestaat. Daarnaast is mijn werk enorm afwisselend. Onze cliënten komen uit alle lagen van de samenleving en uit verschillende leeftijdscategorieën; van vitaal jonge mensen tot kwetsbare, dementerende ouderen. De thuiszorg is vaak complex, het komt voor dat er verschillende instanties betrokken zijn bij één cliënt. Ik vind het een uitdaging om te zorgen dat het leven van iemand met onze ondersteuning weer op de rails komt of zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.”

Sinds januari 2015 indiceert niet langer het indicatiebureau, maar de HBO-wijkverpleegkundige de zorg die verzekerd is via de Zorgverzekeringswet. Karin: “Dat heeft de zorg enorm vereenvoudigd. Door middel van een verpleegkundige diagnosestelling besluit ik samen met de cliënt wat voor zorg hij van ons team zal ontvangen. Later zie ik de cliënt weer terug tijdens mijn zorgevaluaties, waarin ik met hem of haar bespreek of de opgestelde zorgdoelen nog voldoen.”

Doordat haar functie coördinerend van aard is, geeft Karin geen dagelijkse zorg aan haar cliënten. Wél heeft ze een coachende rol binnen haar team van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. “Als zorgmomenten moeizaam verlopen, dan loop ik mee met mijn collega’s om te zien waar en of het beter kan. Ik adviseer dan dat bijvoorbeeld een douchebak verwijderd wordt, omdat de zorg anders niet langer verantwoord is.  Het zijn die  momenten waardoor ik ‘feeling’ houd met de praktijk.”

Als wijkverpleegkundige onderhoudt Karin ook de contacten met gemeente, huisartsen, apotheken, paramedici en ziekenhuizen. “Ik heb inmiddels leuke lijntjes in het Westland, er is een prettige samenwerking tussen de verschillende instanties. Bovendien kan ik ook heel makkelijk de specialisten van  Pieter van Foreest inschakelen. Daarin onderscheiden wij ons met de andere spelers op de thuiszorgmarkt: binnen Pieter van Foreest hebben wij alle disciplines al in huis. Waar nodig, kunnen wij cliënten zelfs inbrengen in een MDO (multidisciplinair overleg, red.) van Pieters Behandel Praktijk.”

Ook enthousiast is Karin over de signalerende taak die ze als wijkverpleegkundige heeft. “Mensen uit de wijk - een huisarts, buurvrouw, wie dan ook – kunnen een beroep op mij doen als ze het gevoel krijgen dat ‘er iets niet pluis is’ met een bewoner uit hun buurt. Ik kom dan geheel onafhankelijk eens poolshoogte nemen. Ik vind dat een ontzettend goede ontwikkeling binnen de landelijke thuiszorg.”

Vacature: Wijkverpleegkundige

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.