“Ik zag wat ruimte en buiten zijn doet met mensen”

Melanie van der Velde, psycholoog

Melanies keuze voor de ouderenzorg ontstaat in het tweede jaar van haar opleiding Psychologie. Ze krijgt les van de bekende prof. Dr. Scherder die haar weten te enthousiasmeren voor de ouderenzorg. Melanie raakt in de periode erna geïnteresseerd in omgevingspsychologie. “Na mijn opleiding ben ik werkervaring op gaan doen bij verschillende ouderenzorgorganisaties, van groot tot klein,” vertelt Melanie. “Zo ook op een woonzorgboerderij. Ik zag wat ruimte en buiten zijn doet met mensen”. Twee jaar geleden ging Melanie voor Pieter van Foreest werken en kwam voor het eerst in Akkerleven. “Het eerste wat mij opviel was de groene omgeving en de prachtige tuin. Ik merkte dat hier alleen niet zoveel gebruik van gemaakt werd. Dat vond ik zonde. Ik ben in gesprek gegaan met de locatiemanager en collega’s van Akkerleven om de omgeving meer te betrekken bij het welzijn van de bewoners.”

Passie

Melanie is gepassioneerd over het onderwerp. “Ik weet nog niet precies waar het hem in zit, maar ik zie dat buiten zijn mensen goed doet. Daar wilde ik meer mee doen.” Op intranet las Melanie over de mogelijkheid tot het indienen van een onderzoeksvoorstel voor een stimuleringssubsidie van het UNC- ZH (Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland). “Dat leek mij wel wat, dus ik heb mijn idee voorgesteld bij de Wetenschappelijk Onderzoekscommissie (WOC) van Pieter van Foreest. Zij hebben mij geholpen en gemotiveerd tot het schrijven en indienen van een onderzoekvoorstel. Ik had nooit kunnen voorspellen dat ik de subsidie ook daadwerkelijk zou winnen en dat ik nu wetenschappelijk onderzoek mag gaan doen naar de invloed van een natuurlijke omgeving op mensen met dementie. Het is de bedoeling dat er uiteindelijk een wetenschappelijk artikel uitkomt wat gepubliceerd gaat worden.” Melanie legt uit waarom zij wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp zo belangrijk vindt. “Bestuurders maken vaak beslissingen op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ik hoop mijn steentje te kunnen bijdragen, zodat bestuurders het belang van de tuin gaan zien. Niet alleen voor dagelijkse zorg, maar ook om een locatie te verbinden met de wijk of buurt.”

Samen

Melanie gaat met veel energie van start en hoeft het zeker niet alleen te doen. “Het is al even geleden dat ik wetenschappelijk onderzoek heb gegaan” bekent Melanie lachend. “Ik ben blij dat het UNC-ZH mij bij het proces wil ondersteunen. Ook vanuit de WOC van Pieter van Foreest krijg ik een begeleider, een collega psycholoog. Zij helpt mij met inhoudelijke vragen en ik kan met haar overleggen. Zij kent de organisatie van Pieter van Foreest natuurlijk goed en kan mij helpen met welke locaties we bijvoorbeeld bij het onderzoek kunnen betrekken Ook het IVN (instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) heeft zijn hulp aangeboden. Zij maken zich al jaren sterk voor een natuurlijke omgeving voor kwetsbare ouderen en doen hier ook onderzoek naar. We kunnen elkaar ongetwijfeld versterken.”

Vitale tuin

Melanie is net van start gegaan met de voorbereidingen voor het onderzoek wat ongeveer een jaar zal gaan duren. Ondertussen blijft ze zich ook sterk maken voor Akkerleven. De tuin gaat omgetoverd worden tot een vitale tuin voor jong en oud. “Dat is een lang proces. We willen ook de buurt erbij betrekken en voor de aanleg is geld nodig hiervoor er moeten fondsen geworven worden. Ik hoop dat mijn onderzoek kan hier ook aan kan bijdragen.’ 

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.