Marjan Vervoorn

“Er is zo oneindig veel uit dit prachtige vak te halen”

Marjan Vervoorn, wijkverpleegkundige

Een carrière kan soms een behoorlijke wending nemen. Weloverwogen keuzes kunnen een paar jaar later volkomen achterhaald zijn. Marjan Vervoorn dacht dat haar toekomst in de logopedie zou liggen. Nu is zij één van de veertien regionale wijkverpleegkundigen bij Pieter van Foreest die de zorg aan huis (extramuraal) coördineren. Hoe veelzijdig en uitdagend kan het beroep ‘wijkverpleegkundige’ zijn?

Als Marjan Vervoorn (31) eenmaal over haar vak ‘wijkverpleegkundige’ gaat vertellen kun je daar gerust een paar uur voor uittrekken. Eerst maar eens over dat ‘extramuraal’? “Het is Latijns en betekend letterlijk ‘buiten de muren’. In dit geval zorg die buiten de instellingen gegeven wordt en gericht op langer verblijf in de vertrouwde omgeving. Wij indiceren de zorg of begeleiding die bij een klant nodig is. Dit houdt in dat wij de schakel zijn tussen wonen, zorg en welzijn en kijken op welk gebied er iets moet worden ingezet. Zie het als datgene wat een wijkverpleegster vroeger deed. Zij was op de hoogte wat er in haar wijk speelde, had intensief contact met de huisarts en schakelde daar waar nodig. In de vernieuwde rol van wijkverpleegkundige doen wij dit opnieuw." 

Dankbaarheid en teamwork
"Wij signaleren onder andere (zorg) problemen bij onze klanten en zoeken, samen met hun netwerk, naar oplossingen om het verblijf thuis lang en zo prettig mogelijk te maken en te houden”, aldus Marjan, die eigenlijk na het behalen van haar HAVO-diploma onzeker was welke beroep ze zou kiezen. “Logopedie was een richting die me zeker aansprak. Na verloop van tijd kwam ik er echter achter dat mijn interesse steeds meer uitging naar zorg voor ‘de totale mens’."

"Een bijbaan als huishoudelijke hulp in de thuiszorg gaf de doorslag. Iedereen sprak mij daar aan met ‘zuster’, alleen omdat ik witte kleding droeg! Eigenlijk klonk dat als muziek in mijn oren en besloot ik de opleiding HBO-Verpleegkunde te gaan volgen. Met aanvullende cursussen, maar zeker met de opgedane praktische ervaring ben ik gegroeid naar een volwaardig niveau. Waarbij ik zeker niet uitsluit dat ik mij in de nabije toekomst nog verder ga specialiseren. Er is zo oneindig veel uit dit prachtige vak te halen. Vooral die dankbaarheid van de klant en het teamwork wat zo belangrijk is om tot oplossingen te komen zijn voor mij helemaal top."     

Allerhoogste niveau
Marjan is dus een van de veertien wijkverpleegkundigen die in een Zorgthuis team werkzaam is en het team zorginhoudelijk aanstuurt. Dit wil zeggen dat de wijkverpleegkundige bekijkt waar en hoe de kwaliteit van zorg verbeterd kan worden. Dit kan door praktische oplossingen aan te dragen maar ook door het implementeren van een nieuwe werkwijze gebaseerd op een richtlijn of protocol.  Het werkgebied van de wijkverpleegkundigen omvat het Westland, Midden-Delfland, Delft en Oostland.

“Eigenlijk is de wijkverpleegkundige de spin in het web. Wij hebben korte lijntjes met verschillende ketenpartners zoals huisarts, ziekenhuis, apotheek, GGZ, woningbouwvereniging, gemeente en het welzijnswerk. Ook werken we multidisciplinair samen. We weten de fysiotherapeut en ergotherapeut te vinden om dat ultieme doel, het zo lang mogelijk thuis laten wonen, te bereiken. De samenwerking met de mantelzorgers  is wat mij betreft de kers op de taart. Mijn streven, maar ook dat van mijn collega’s, is dat we de zorg op het allerhoogste niveau brengen. Soms gaat dat snel, soms in stapjes waarbij het voor de klant zelf en zijn omgeving soms lastig te accepteren is dat we eerst gaan voor zelfredzaamheid. Wat kan men nog (of weer) zelf en wat is er mogelijk binnen het netwerk van de klant. Voor ons is het niet meer ‘het zorgen voor’ maar veel meer ‘het zorgen dat’. Een belangrijke omslag waar de gehele samenleving nog steeds aan moet wennen. Al moet ik zeggen dat dit bewustwordingsproces nu langzaam maar zeker op gang komt."

Prioriteiten                                                                                                                                                                        
Van een wijkverpleegkundige bij Pieter van Foreest wordt heel wat verwacht. Marjan:  “Voordat je gaat solliciteren is het belangrijk om je goed te oriënteren wat het vak inhoudt. Door een dag mee te lopen krijg je hier al een beetje meer een idee van. Met de nadruk op ‘een beetje’ omdat geen dag hetzelfde is. Plus het feit dat ons vak steeds veranderd, daar waar het gaat om verantwoordelijkheden. Zo mogen we zelf indiceren, dus het bekijken waar en welke zorg nodig is om deze direct in- of door te zetten. Je moet ook met werkdruk om kunnen gaan en prioriteiten kunnen stellen. Vooral dat laatste is nodig om slagvaardig te kunnen en soms te moeten beslissen." 

Zijn ook mannelijke sollicitanten welkom? “Natuurlijk”, roept Marjan enthousiast. “We werken nu met drie jonge knullen die bepaald niet onderdoen voor vrouwelijke collega’s. Maar mannelijk of vrouwelijk, de praktijk zal later uitwijzen of men geschikt is voor het beroep wijkverpleegkundige. Mijn advies zou zijn, begin bij het begin en loop met ons mee. Dan ontdek je al snel hoe dynamisch dit vak is."  

Pas jij bij Pieter van Foreest?

Vind je vacature

Samen, jezelf zijn, boven verwachting

Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Het leven leiden dat je zelf wilt. Gelukkig zijn zoals je daar zelf of samen naar streeft. Dat is de grootste rijkdom voor mensen. Oók als je hulp en ondersteuning nodig hebt.

Daarvoor werken we samen. Want alleen samen met de cliënt, familie, mantelzorgers, collega’s, vrijwilligers, buurtgenoten en samenwerkingspartners kunnen we hét verschil maken en de gewone dingen boven verwachting goed doen.