Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

Pieter van Foreest vindt een veilige woon- en werkomgeving uitermate belangrijk en is om die reden per 1 januari 2016 aangesloten bij het landelijke Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Het Waarschuwingsregister is een branche overstijgende database en bevat gegevens over medewerkers uit de zorg- en welzijnssector die zich aantoonbaar schuldig hebben gemaakt aan diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. In dit register kunnen alleen daarvoor aangewezen medewerkers controleren of (toekomstige) medewerkers in het verleden ontoelaatbaar gedrag hebben vertoond. Op deze wijze wil Pieter van Foreest, gezamenlijk met andere instellingen, voorkomen dat medewerkers die op enigerlei wijze schade aanbrengen aan of onrechtmatig handelen jegens klanten, van de ene naar de andere instelling kunnen gaan zonder dat dit gedrag consequenties heeft. Vanaf heden maakt een integriteitscontrole via het Waarschuwingsregister dan ook onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. Daarnaast kunnen medewerkers ook in het Waarschuwingsregister worden opgenomen. Dit werkt als volgt:

  • Bij vastgesteld strafbaar gedrag volgt ontslag van de betrokken persoon/personen;

  • Er wordt aangifte gedaan bij de politie;

  • De betrokken persoon wordt opgenomen in ons eigen intern register voor maximaal acht jaar en in het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn voor twee of vier jaar.

Het Waarschuwingsregister is met grote zorgvuldigheid opgezet. Er is een uitvoerig protocol opgesteld, waarin de voorwaarden voor opname, de toegang tot het register en de rechten van medewerkers zijn vastgelegd. Het Waarschuwingsregister en het protocol zijn goedgekeurd door het College bescherming persoonsgegevens.

Wil je meer weten over dit onderwerp dan verwijzen wij je naar www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle medewerkers bij Pieter van Foreest dienen een VOG te kunnen overleggen.

Je ontvangt een mail van de Dienst Justis met een digitaal aanvraagformulier dat zo spoedig mogelijk ingevuld moet worden. Via de link in de mail krijgt je toegang tot het aanvraag formulier en hierop vul je jouw persoonlijke gegevens in. Voor deze aanvraag heb je een DigiD nodig. Als je geen DigiD hebt dan kun je deze aanvragen via http://www.digid.nl/aanvragen.

De betaling van de kosten van deze VOG verloopt via iDEAL. De kosten voor de aanvraag kun je declareren bij de salarisadministratie via het declaratieformulier vergezeld van het betalingsbewijs (bankafschrift). Download hier het declaratieformulier.

De verklaring Omtrent het Gedrag wordt naar je huisadres gestuurd. De originele VOG of eventuele schriftelijke reactie stuur je direct door naar:

Pieter van Foreest
T.a.v. afdeling P&O Service
antwoordnummer 11050
2600 VC DELFT