Verzuim

Ziek

Ziekte overkomt je, verzuim doe je in overleg. Ieder mens is wel eens ziek, maar waarbij de ene verzuimt bij de eerste klachten, is de ander met 40 graden koorts niet van het werk weg te slaan. Welke van deze keuzes juist is, doet niet ter zake. Wel verwachten we van elkaar om samen op zoek te gaan naar wat hierin de passende oplossing is en te kijken naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie over de visie van verzuim, verwijzen wij je naar het verzuimprotocol.

Hersteld?

Als je weer aan het werk gaat, breng je jouw leidinggevende op de hoogte.

Griep vaccinatie

Ieder najaar wordt aan alle medewerkers kosteloos de griepprik aangeboden. Deze griepvaccinatie is een essentiële maatregel om het uitbreken van griep binnen onze organisatie te voorkomen. Dit is niet alleen voor jezelf belangrijk maar ook voor je omgeving en de cliënten.

Hepatitis B vaccinatie

Medewerkers die voorbehouden handelingen verrichten worden dringend geadviseerd zich te laten vaccineren tegen Hepatitis B. Zij die tot deze groep behoren, ontvangen hierover een brief bij de arbeidsovereenkomst. De vaccinatie wordt gratis aangeboden.

Personeelsadviseur

Zijn er problemen op het werk of privé en heb je daardoor moeite om je werk te doen? Bespreek dit dan met je leidinggevende. Is dit niet voldoende? Doe dan een beroep op personeelsadviseur van de locatie/afdeling war je werkt. Wij staan voor je klaar om jou te ondersteunen als dat nodig is!

Vertrouwenspersoon

Medewerkers die last hebben van ongewenste intimidatie of discriminatie kunnen zich met hun klacht wenden tot onze vertrouwenspersonen. Deze personen hebben een onafhankelijke positie binnen de organisatie. Zij staan voor jou klaar als aanspreekpunt, hulpverlener, opvanger en begeleider. Onze vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@pietervanforeest.nl of mobiel 06 33650393, 06 10717479 of 06 10717801.

De klachtenregeling

De klachtenregeling heeft als doel een rechtvaardige en snelle behandeling van klachten voor medewerkers mogelijk te maken. Men kan gebruik maken van deze regeling als een eerdere behandeling van de klacht door de direct leidinggevende, de manager of afdeling P&O niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid. De klachtencommissie voor medewerkers is bereikbaar via klachtencommissiemedewerkers@pietervanforeest.nl.

Werkomstandigheden

Op elke locatie wordt een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. De gezondheidssituatie op jouw werkplek wordt onder de loep genomen. Op basis van de resultaten worden verbeterplannen gemaakt. Dit om ervoor te zorgen dat jij kan werken in een gezonde werkomgeving.

VVAR

Werk je als Verpleegkundige of Verzorgende IG? Dan kun je met jouw vragen ook terecht bij de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR). De VVAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur over zaken die verband houden met de cliëntenzorg en het werk van verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie.