Zorg, behandeling en welzijn

Wonen in woonzorgcentrum Lindenhof

Wonen in woonzorgcentrum Lindenhof, is wonen in een veilige, beschermde omgeving. U kunt hier terecht als u niet meer zelfstandig kunt wonen door een lichamelijke beperking. U heeft uw eigen appartement en krijgt persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleegkundige aandacht. U heeft de regie en samen kijken wij welke dingen u nog zelf kan doen en hoe en waar medewerkers u kunnen helpen. Dit kan hulp zijn bij de dagelijkse handelingen zoals aankleden of douchen maar het kan ook hulp zijn bij het indelen van uw dag of het bieden van structuur.
Lindenhof is opgezet vanuit de Nederlands Hervormde en Gereformeerde Kerken van Delft en heeft een protestants-Christelijke signatuur. Het uitdragen van de signatuur is een belangrijk onderdeel van de identiteit van Lindenhof.

Behandeling

Het kan zijn dat u naast de zorg ook behandeling nodig heeft van bijvoorbeeld een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie kunt u rekenen op de professionele hulp van het team van Pieter van Foreest. De behandelaar zal zelf kennis met u komen maken en samen bepaalt u hoe de behandeling eruit zal gaan zien en wat u kunt verwachten. Heeft u geen behandeling in uw indicatie zitten, maar heeft u dit wel nodig dan kan uw huisarts hierin adviseren en u eventueel doorverwijzen. Het staat u vrij uw eigen behandelaar te kiezen. Uiteraard kunt u kiezen voor de expertise van Pieter van Foreest. U kunt hiervoor terecht bij Pieters Behandel Praktijk. Vraag naar de mogelijkheden bij uw contactverzorgende.

Welzijn

Op iedere locatie van Pieter van Foreest worden activiteiten georganiseerd voor bewoners. Bij het activiteitenaanbod wordt uitgegaan van de wensen en de interesses van de bewoners. Wellicht heeft u hobby’s of sociale activiteiten die u erg leuk vindt maar die u door bepaalde redenen niet meer kunt doen. Samen met de welzijnsmedewerkers kan gekeken worden welke hobby’s of interesses u weer zou willen oppakken en hoe dit het best georganiseerd kan worden. Het activiteitenaanbod van de locatie kunt u terugvinden in het boekje ‘welzijn op maat’. De activiteiten zijn vrij toegankelijk. In enkele gevallen kan een eigen bijdrage voor bijvoorbeeld materiaalkosten gevraagd worden. Dit wordt van tevoren aangegeven. Daarnaast heeft Lindenhof een actief verenigingsleven waar u lid van kunt worden.