Concern locatie

Pieter van Foreest biedt wonen, zorg, behandeling en welzijn. De cliënten staan daarbij centraal. Om alles goed te kunnen laten verlopen, zijn er naast de medewerkers zorg- en behandeling ook medewerkers nodig die zorg dragen voor de ondersteunende processen. Hierbij valt te denken aan intern transport, schoonmaak en bijvoorbeeld de receptie.

Ook zijn er ondersteunende processen die zijn ondergebracht bij het concern. Het gaat dan om de medewerkers van onder andere de Financiële Administratie, Personeel, Organisatie & Opleidingen, CliëntenService, ICT, Vastgoed en Faciliteiten, PR & Communicatie, Servicebureau Restauratieve Voorzieningen, Secretariaat Kennis- & Behandelcentrum, Centrale Inkoop, Kwaliteit, Beleid & Veiligheid, Concerncontroller en uiteraard het Bestuur en Directie met het Secretariaat.

De concerndiensten zijn ondergebracht in de locatie Kalfjeslaan te Delft.