Eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn (binnen maximaal 3 maanden) zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kunt gaan.

Verschillende vormen eerstelijns verblijf

De ELV kan worden opgesplitst in de volgende vormen:

Eerstelijns verblijf laag complex en hoog complex

Het verschil tussen ELV laag complex en ELV hoog complex is de complexiteit van de zorgvraag. Uw eerstelijns verblijf voor een ELV laag en hoog complex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is. De verwachtte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds met u besproken, dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden. Samen zorgen we ervoor dat u weer snel terug kunt keren naar huis. Ons Klant Contact Centrum helpt u graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie. 

Bekostiging eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijns verblijf vergoedt de zorgverzekering* de kosten van het eerstelijns verblijf vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico.  

*  Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij eerstelijnsverblijf bij Pieter van Foreest vergoeden. 

Eerstelijns verblijf laag complex wordt aangeboden in de locaties 

Eerstelijns hoog complex wordt aangeboden in de locaties