Eerstelijnsverblijf

Eerstelijns verblijf (ELV) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die tijdelijk niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven, maar waarvoor geen opname in het ziekenhuis (meer) nodig is. Belangrijke voorwaarde bij eerstelijns verblijf is dat het verblijf medisch noodzakelijk is en dat er gedurende 24 uur per dag verpleegkundig toezicht in de directe nabijheid nodig is. De huisarts of medisch specialist schat in dat u op korte termijn zult herstellen en terug naar uw eigen woonomgeving kunt gaan.

Verschillende vormen eerstelijns verblijf

De ELV kan worden opgesplitst in drie vormen:

Eerstelijns verblijf laagcomplex en hoogcomplex

Het verschil tussen ELV laagcomplex en ELV hoogcomplex is de complexiteit van de zorgvraag. Uw eerstelijns verblijf voor een ELV laag- en hoogcomplex duurt zolang dit medisch noodzakelijk is. De verwachtte verblijfsduur wordt bij opname en tussentijds met u besproken, dit kan variëren van enkele nachten tot maximaal drie maanden. Samen zorgen we ervoor dat u weer snel terug kunt keren naar huis. Ons Klant Contact Centrum helpt u graag vrijblijvend met advies of bij het aanvragen van een passende indicatie. 

Bekostiging eerstelijns verblijf

Eerstelijns verblijf wordt bekostigd vanuit de Zorgverzekeringswet (ZvW). Met een passende verwijzing voor eerstelijns verblijf vergoedt de zorgverzekering* de kosten van het eerstelijns verblijf vanuit de basisverzekering. U betaalt geen eigen bijdrage, wel kan het gevolgen hebben voor uw eigen risico.  

*  Indien gecontracteerd. U kunt uw eigen zorgverzekeraar raadplegen of zij eerstelijnsverblijf bij Pieter van Foreest vergoeden. 

Eerstelijns verblijf laagcomplex wordt aangeboden in de locaties 

Eerstelijns hoogcomplex wordt aangeboden in de locaties