Verwijzers

Als verwijzer wilt u de beste zorg en behandeling voor uw patiënt. Pieter van Foreest kan deze zorg en behandeling bieden in nauw overleg met u. Wij nemen u als professional de zorg graag uit handen en zullen ons voor 100% inzetten voor de zorg en behandeling van uw patiënt.

Eén aanspreekpunt

U kunt bij onze medewerkers terecht met al uw vragen, opmerkingen en verzoeken. Wel zo gemakkelijk. Onze frontoffice en zorgbemiddelaars kunnen u informeren, begeleiden en desgewenst doorverwijzen. Het team van Pieter van Foreest is ook het eerste aanspreekpunt voor (toekomstige) cliënten. Up to date informatie over wachtlijsten, zorgmogelijkheden en ook de coördinatie van het in zorg nemen van cliënten vindt via hen plaats.

Wat kan Pieter van Foreest voor u als professional betekenen?

 • Inzet en coördinatie van wonen, zorg, behandeling en welzijn
 • Zorg en ondersteuning die bij uw patiënt past, uitgaande van de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt
 • Inzet van een multidisciplinair team van professionals van Pieter van Foreest, zoals  (wijk)verpleegkundige, verzorgende, specialistisch verpleekundige (o.a. morfinepompen), specialist ouderengeneeskunde, therapeuten etc.

Hoe?

 • Direkt en snel thuiszorg (verzorging en verpleging)
 • Specialistische thuiszorg (specialistisch team) 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Eerstelijns verblijf 
  • laag complex 
  • hoog complex 
 • Revalidatie & Herstel (Geriatrische Revalidatie) 
 • Palliatieve zorg (De Kreek, De Bieslandhof) 
 • Respijtzorg 
 • Behandeling eerstelijn via Pieters Behandel Praktijk 
  • Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Psycholoog, Dietetiek
  • Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde 
  • Specialistische behandeling voor cliënten met o.a. CVA, Dementie, Parkinson, MS, Orthopedische Revalidatie, Reuma, COPD
 • Hulp bij het huishouden (via WMO)  
 • Crisiszorg 
 • Wachtlijstbeheer woonzorglocaties Pieter van Foreest 

Contact opnemen?

U kunt contact opnemen van 8.30 uur tot 17.00 uur voor algemene vragen over wonen, zorg en welzijn, vragen betreffende indicaties, wachtlijsten en overige vragen. Voor dringende zaken kunt u uiteraard altijd bellen. U wordt dan direct doorverbonden met één van de medewerkers. Uiteraard kunt u ook mailen.

Telefoon: 015  515 5000
E-mail: contact@pietervanforeest.nl