Raad van Toezicht

Pieter van Foreest wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De raad van toezicht houdt toezicht op alle aspecten van het maatschappelijk functioneren van de organisatie en functioneert als klankbord voor de raad van bestuur. De Raad van Toezicht van Pieter van Foreest telt vijf leden.

  • Dhr. mr. J.H. (Hans) Oosters, Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remuneratie commissie
  • Dhr. P. Zevenbergen, Voorzitter commissie Financiën en Vastgoed
  • Mw. drs. M. Vogelzang,  lid commissie Financiën en Vastgoed
  • Mw. dr. W.M. Nijdam, Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid