Raad van Toezicht

Pieter van Foreest wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht heeft een adviserende, toezichthoudende en spiegelende taak. De Raad van Toezicht van Pieter van Foreest telt zeven leden.

  • Dhr. mr. J.H. (Hans) Oosters, Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remuratie commissie
  • Dhr. drs. M. Boon RC, Voorzitter commissie Financiën en Vastgoed
  • Mw. drs. J. van Antwerpen, lid commissie Financiën en Vastgoed
  • Mw. drs. M. Vogelzang,  lid commissie Financiën en Vastgoed
  • Mw. dr. W.M. Nijdam, Voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid