Raad van Toezicht

Pieter van Foreest wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht heeft een adviserende, toezichthoudende en spiegelende taak. De Raad van Toezicht van Pieter van Foreest telt zeven leden.

  • Dhr. mr. J.H. (Hans) Oosters, Voorzitter Raad van Toezicht
  • Dhr. drs. M. Boon RC, Financiën en Vastgoed
  • Mw. drs. J. van Antwerpen, Financiën en Vastgoed
  • Mw. dr. W.M. Nijdam, Kwaliteit & Veiligheid
  • Dhr. prof. dr. P.C.W. Hogendoorn, Kwaliteit & Veiligheid
  • Mw. drs. M. Vogelzang, op voordracht van de cliëntenraad