Geschiedenis

Pieter van Foreest is de naam van onze organisatie en daar zijn we enorm trots op. Pieter van Foreest was namelijk een 16e-eeuws geneesheer die van zeer grote betekenis is geweest voor het medisch welzijn van de Delftse bevolking en voor de geneeskunde in het algemeen. 

Belangrijk voor Delft

Van Foreest werd in 1521 in Noord-Holland geboren, studeerde aan de Universiteit in Leuven en promoveerde in 1543 tot doctor in de geneeskunde. Ruim 35 jaar (van 1558 tot 1595) was Van Foreest stadsgeneesheer te Delft. Hij behandelde patiënten in alle lagen van de bevolking. Zo was hij lijfarts van Willem van Oranje maar ook arts van financieel minder bedeelden, die hij gratis behandelde. Van Foreest en zijn vrouw Eva van Teylingen speelden een belangrijke rol in de Delftse gemeenschap. Zij bekleedden belangrijke functies, met name in de welzijnssector.

Baanbrekende invloed

Van Foreest had daarnaast een belangrijke adviesfunctie. Zo adviseerde hij het Delftse stadsbestuur over de pestepidemie en de landelijke overheid over diverse geneeskundige vraagstukken. Ook op de ontwikkeling van de geneeskunde heeft hij een baanbrekende invloed gehad. Nog vele jaren na zijn dood (1597) maakten vele medici gebruik van de kennis en kunde van de, in zijn tijd, moderne medicus.

Zorgorganisatie Pieter van Foreest

Wij zijn trots op onze naam ‘Pieter van Foreest’. In de geest van deze historische Delftse stadsgeneesheer zet onze organisatie zich in voor het welzijn van de individuele mens en het welzijn van de samenleving in het algemeen.