Zorg, behandeling en ondersteuning thuis

Wat de woonvraag van uw cliënt ook is, Pieter van Foreest denkt met u mee. Pieter van Foreest kan u als verwijzer helpen met het zoeken naar een passende oplossing op de vraag van uw cliënt, rekening houdend met de zorgvraag. 

Het is mogelijk om aanvragen van zorg, behandeling en ondersteuning thuis via Zorgdomein aan te vragen. Onderstaand in het overzicht is zichtbaar wat de mogelijkheden voor uw cliënt zijn.

Thuiszorg

Persoonlijke verzorging (pv)

(wijk)verpleging (vp)

- Via Zorgdomein
o.a. Verpleging en Verzorging
088-1668880 (optie 4)

Thuiszorg Specialistisch Team

  • Palliatieve zorg
  • Infuustherapie
  • Complexe wondzorg
Medisch specialistische handelingen, 24 uur per dag bereikbaar

- Via Zorgdomein
o.a. Verpleging en Verzorging
 - 06-10795367
(Delft/ Pijnacker-Nootdorp)
06-10795364
(Westland/Midden-Delfland)

Eerstelijns Behandeling

  • Fysiotherapie
  • Ergotherapie
  • Logopedie
  • Diëtetiek

Pieters Behandelpraktijk, Delft

Pieters Behandelpraktijk, Naaldwijk

- Via Zorgdomein
Paramedische zorg

- 015-5155500 (Delft e.o)
0174-615255 (Westland)

Consultatie Specialist Ouderengeneeskunde Pieters Behandel Praktijk

- Via Zorgdomein
Specialisme ouderengeneeskunde
- 015-5155500
(Delft/Pijnacker-Nootdorp)
- 0174-744700
(Westland/Midden-Delfland)

Ontmoetingscentrum Delft / Westland / Midden-Delfland / Pijnacker-Nootdorp

-Via gemeente (WMO)
-Tel rechtstreeks naar OC in de buurt
015-5155000

Hulp bij het Huishouden Delft / Westland / Midden-Delfland / Rijswijk

- Via gemeente (WMO)
015-5155000

Casemanager dementie

Delft/ Westland / Midden-Delfland/ Pijnacker-Nootdorp

- Via Zorgdomein
- casemanagers@pietervanforeest.nl
 

 

Aanvragen zorg, behandeling en ondersteuning thuis:

Na aanmelding via Zorgdomein, volgt er een telefonische terugkoppeling vanuit de afdeling zorgbemiddeling van Pieter van Foreest.

Let op: terugkoppeling is pas mogelijk nadat we de verwijzing van u hebben ontvangen met de juiste gegevens.