Diagnostiek en behandeling

Een bijzondere vorm van eerstelijns verblijf is wanneer de diagnose niet duidelijk is. Het kan gebeuren dat u in het ziekenhuis opgenomen bent voor een behandeling of operatie en dat uw medisch specialist niet duidelijk heeft hoe u herstelt. Maar ook vanuit de thuissituatie of vanuit een woonzorglocatie kunt u door een huisarts doorverwezen worden voor een tijdelijk verblijf om te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een vermoeden van dementie. Na een onderzoeksperiode wordt er een advies gegeven over het vervolgtraject van zorg en de meest geschikte woonsituatie.