De indicatie bepaalt welke zorg en ondersteuning u ontvangt. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) stelt vervolgens de hoogte van de eigen bijdrage vast en int deze.

Het CAK is een uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnssector. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de financiële regelingen en informatietaken. De eigen bijdrage is afhankelijk van het type zorg en ondersteuning (indicatie) die u ontvangt en o.a. van het inkomen en eigen vermogen. U kunt hier meer over lezen op de website van het CAK

Wanneer een eigen bijdrage?

  • Bent u opgenomen in een zorginstelling?
    Dan betaalt u voor deze zorg een eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf.
  • Ontvangt u ondersteuning of zorg thuis?
    Via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of de Wlz (Wet langdurige zorg)?
    Dan betaalt u hiervoor een eigen bijdrage.

Hoogte eigen bijdrage
Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw huishouden en uw indicatie.
Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast. De CAK biedt een rekenhulp aan om u een idee te geven van de hoogte van de eigen bijdrage.

https://app.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u naar de website van het CAK: www.hetcak.nl