Het verschil tussen verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg en zelfstandig wonen

Verpleeghuiszorg voor de meest kwetsbare ouderen
Verpleeghuiszorg is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben (wonen in combinatie met een complexe zorgvraag/zorgzwaartepakket van 5 en hoger). Pieter van Foreest biedt deze verpleeghuiszorg voor de kwetsbare ouderen in de regio. Voor het wonen in een verpleeghuis is een indicatie (Wet langdurige zorg) nodig. Neem ook een kijkje op de pagina Wonen met zorg voor meer informatie. 
 
Zelfstandig wonen met zorg thuis 
Tegenwoordig blijven mensen veel langer zelfstandig wonen met zorg aan huis. Dit kan in de huidige woning zijn of in een moderne variant van het bejaardentehuis / verzorgingshuis. Hierbij kunt u denken aan een (particulier) seniorencomplex, waar ouderen zelf het appartement huren of kopen en lichte zorg aanvragen via een zorgorganisatie in de vorm van bijvoorbeeld thuiszorg of hulp bij het huishoudenOok kan het gaan om zelfstandig wonen in combinatie met Volledig Pakket Thuis. Volledig Pakket Thuis (VPT) is er voor mensen die een Wlz-indicatie hebben voor wonen met zorg, maar toch graag zelfstandig thuis willen blijven wonen. U blijft in uw eigen woning wonen en ontvangt een totaalpakket van zorg, welzijn en ondersteuning. Lees meer. 
 
Verzorgingshuiszorg geen indicaties meer
De voormalige klassieke vorm van verzorgingshuiszorg (wonen in combinatie met een lichte zorgvraag), via de toenmalige Awbz (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), is in Nederland in 2015 officieel afgeschaft. Een indicatie voor verzorgingshuiszorg (zorgzwaarte 1-4 in combinatie met wonen) wordt niet meer afgegeven. Hiervoor in de plaats is thuiszorg bij de mensen thuis landelijk geïntroduceerd.