Kennis en Behandelcentrum

Wanneer u binnen één van de locaties van Pieter van Foreest woont, kunt u natuurlijk rekenen op de professionele zorg en ondersteuning van verzorgenden en verpleegkundigen. Wanneer behandeling onderdeel uitmaakt van uw indicatie heeft u ook de begeleiding van een of meerdere behandelaren nodig. Behandelaren zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, Specialisten Ouderengeneeskunde, Psychomotorisch Therapeuten etc. Deze therapeuten vallen onder het Kennis en Behandelcentrum. Ze zijn centraal georganiseerd en verbonden met elkaar door vakgroepen, maar werken in één of meerdere verpleeghuizen of woonzorgcentra van Pieter van Foreest. De professionals van het Kennis en Behandelcentrum zijn experts op het gebied van ouderenzorg en de bijbehorende problematiek. Doordat ze vast op een of meerdere locaties werken, zijn ze een bekend gezicht op de locatie en kennen ze de cliënten goed.  

Specialisten die onder het Kennis en Behandelcentrum vallen zijn:

  • Fysiotherapeuten
  • Ergotherapeuten
  • Diëtisten
  • Logopedisten
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Maatschappelijk Werk
  • Geestelijke Verzorging
  • Psychologen
  • Psychomotorisch Therapeuten

Behandeling Thuis

Wanneer u thuis woont maar toch graag gebruik wilt maken van de expertise van de behandelaren van Pieter van Foreest dan is dit uiteraard mogelijk. Hiervoor kunt u gebruik maken van de diensten van Pieters Behandel Praktijk. De praktijk voor gespecialiseerde behandeling bij u in de buurt. Het team bestaat uit deskundige behandelaren die gespecialiseerd zijn in (complexe) zorgvragen bij ouderen. Klik hier voor meer informatie over Pieters Behandel Praktijk.