Kleinschalig wonen

We spreken over kleinschalig wonen als een kleine groep mensen, die intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft (verpleeghuiszorg), met elkaar in een groepswoning woont. Bij kleinschalig wonen wordt geprobeerd om het dagelijks leven zoals in de thuissituatie zoveel mogelijk voort te zetten. Zo wordt er met de groep gekookt, worden samen de boodschappen gedaan en vinden er huishoudelijke activiteiten plaats.

In een kleinschalige woonvorm staat het wonen centraal. Dit betekent dat de bewoner zich thuis moet voelen. Dit wordt bewerkstelligd door persoonsgericht te werken en bewoners actief te betrekken bij de dagelijkse activiteiten en de regie over het eigen leven zoveel mogelijk in handen van de bewoner te laten. Uiteraard heeft de bewoner ook de ruimte om zich alleen of met familie terug te trekken in zijn of haar eigen slaap/zitkamer.

Locaties met het concept kleinschalig wonen