Kwaliteitskader 

Ruimte en vertrouwen 

Pieter van Foreest werkt continu aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en veiligheid.
Dat doen wij samen met de cliëntenraad, onze collega's, de cliënten en hun naasten. Ook blijven wij hierover continu in gesprek met de inspectie van de gezondheidszorg. Kwaliteit van zorg verbeteren we namelijk samen. 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg in Nederland. De verpleeghuissector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren. Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Op 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door het bestuur van het Zorginstituut vastgesteld, en daarmee is het kwaliteitskader opgenomen in het wettelijk Register. Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vormt ook de basis van het toetsingskader van de inspectie Gezondheidszorg tijdens het bezoek aan het verpleeghuis. 

Meer lezen over het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?  
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader

 

Kwaliteitskader Wijkverpleging

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging beschrijft wat goede wijkverpleging en wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de wijkverpleging in Nederland. Het Kwaliteitskader biedt inspiratie en handvatten voor zorgprofessionals en zorgaanbieders om de zorgverlening continu te verbeteren. Het vormt het uitgangspunt voor extern toezicht en inkoop en contractering van zorg. Het Kwaliteitskader bevat geen aanbevelingen over personeelsnormen of technologische vernieuwing. Op 18 juni 2018 is het kwaliteitskader wijkverpleging door het bestuur van het Zorginstituut vastgesteld, en daarmee is het kwaliteitskader opgenomen in het wettelijk Register. Het kwaliteitskader wijkverpleging vormt de basis van het toetsingskader van de inspectie Gezondheidszorg. De meetinstrumenten en PREM (Patient Reported Experience Measures) staan op de meerjarenagenda. Bij Pieter van Foreest heeft in 2020 een PREM meting plaatsgevonden. Onderstaand ziet u het rapport. 

Meer lezen over het kwaliteitskader wijkverpleging?  
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/wijkverpleging-kwaliteitskader

Transparant

Pieter van Foreest wil graag transparant zijn. Vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt aan alle zorginstellingen in Nederland gevraagd om informatie te delen over onder andere personele samenstelling en het aantal bewoners in de locaties. Wij hebben deze gegevens omschreven in ons Kwaliteitsplan Pieter van Foreest verpleeghuiszorg. Iedere locatie heeft zijn of haar eigen kwaliteitplan opgesteld in samenwerkingen met de cliëntenraad van de betreffende locatie.

Onderstaand treft u een overzicht van de kwaliteitskaders, kwaliteitsplannen, het kwaliteitsverslag en de rapporten van de inspectie gezondheidszorg.