Maatschappelijk werk 

Ouder worden gaat gepaard met veranderingen. Zowel lichamelijke als psychische ongemakken kunnen optreden en ook in de omgeving verandert er veel. Sociale contacten kunnen wegvallen en de vertrouwde omgeving maakt plaats voor een andere woonvorm. Zeker als u zelf en/of uw partner opgenomen wordt in een verpleeghuis of woonzorgcentrum. Het is heel goed mogelijk dat u of uw omgeving moeite heeft met deze veranderingen. Het maatschappelijk werk kan u en uw naasten helpen.

Wat kan maatschappelijk werk voor u betekenen?

Maatschappelijk werk is zinvol als u, uw partner en/of uw familieleden (mantelzorgers) ondersteuning nodig hebben bij het oplossen van en het omgaan met problemen in het dagelijks leven ten gevolge van een opname (kort of langdurend) binnen Pieter van Foreest. Het Maatschappelijk werk kan bij de volgende problemen hulp bieden:

  • Psychosociale problemen (bijv. angstige of sombere gevoelens)
  • Materiële problemen (bijv. schulden, erfenis)
  • Emotionele problemen (bijv. relatie of ruzie)

Specialisaties

Aandoeningen en ziektes brengen ook veel veranderingen met zich mee. Deze veranderingen zijn niet altijd leuk en kunnen voor problemen zorgen. Om op juiste wijze met deze klachten om te gaan is kennis van de aandoening of ziekte essentieel. De maatschappelijk werkers van Pieter van Foreest hebben zich gespecialiseerd in problemen, ziektes en aandoeningen die vaak samen gaan met ouderdom. Denk hierbij aan ziektebeelden als CVA, Dementie, Parkinson of MS. Klik voor meer informatie over Specialistische Zorg.

Waar

Het maatschappelijk werk behandelt mensen in zijn of haar omgeving die tijdelijk of voor langere tijd verblijven binnen één van de locaties van Pieter van Foreest. De maatschappelijk werker bezoekt alle locaties van Pieter van Foreest waardoor u geholpen kunt worden in de eigen woonomgeving.