Wijkverpleegkundigen

De wijkverpleegkundige hebben de belangrijke taak om uw cliënten zo lang mogelijk thuis te helpen. De wijkverpleegkundige kijken samen met uw cliënt naar wat er nodig is om langer thuis te kunnen wonen. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie voor thuiszorg in het kader van de zorgverzekeringswet, schrijft het zorgplan en coördineert de zorg rondom om uw cliënt. Ook stemt hij/zij af met u als hulpverlener. Hierdoor vormt de wijkverpleegkundige de schakel tussen het sociale en medische domein.

Pieter van Foreest beschikt over een enthousiast team van wijkverpleegkundigen die breed inzetbaar is en daadkrachtig en doelgericht te werk gaat, met de wensen en mogelijkheden van uw cliënt als uitgangspunt.

  • Team foto placeholder

    Laura Hendriks-van der Knaap

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Oostland
  • Nena Lantinga

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Midden-Delfland
  • Team foto placeholder

    Laima Farhoed

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Delft
  • Team foto placeholder

    Olga Dijksman

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Delft
  • Team foto placeholder

    Cynthia v.d. Helm

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Delft
  • Astrid van Schie - van Dalen

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland
  • Marlen van Leeuwen - van Adrichem

    Wijkverpleegkundige, Pieter van Foreest regio Westland (Poeldijk)
  • Femke Bakker

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland
  • Amber Tetteroo

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland
  • Team foto placeholder

    Annemari

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Delft
  • Regine van der Kraan

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland (Wateringen/Kwintsheul)
  • Vonneke van Dun

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Midden-Delfland
  • Team foto placeholder

    Hanneke van den Bos

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland
  • Team foto placeholder

    Esther Meuleman-Brouwer

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland
  • Team foto placeholder

    Muna Ahmed

    Wijkverpleegkundige Pieter van Foreest, regio Westland