Jonge mensen met dementie

Van dementie wordt aangenomen dat het een ouderdomsziekte is. Dit klopt omdat naarmate iemand ouder wordt, de kans om dementie te krijgen toeneemt. Toch is het niet zo dat dementie alleen ouderen betreft. Ook jongere mensen (jonger dan 65 jaar) kunnen een vorm van dementie ontwikkelen. Het ziekteproces bij jongere mensen verloopt meestal sneller en problemen met taal, motoriek, het uitvoeren van handelingen en herkenning treden eerder en vaak in ernstiger mate op. Ook de gevolgen van de ziekte zijn bij jongere mensen anders dan bij ouderen. Een persoon onder de 65 jaar heeft vaak nog een baan en heeft een ander sociaal leven dan iemand die ouder is.

Ondersteuning bij vragen

Als u voor uw 65ste geconfronteerd wordt met dementie heeft dit een grote impact met vergaande gevolgen voor zowel u zelf als voor de naasten. Kunt u nog wel blijven werken? Hoe komt uw financiële toekomst eruit te zien? Hoe gaat de ziekte zich ontwikkelen? Wat heeft dit voor invloed op uw sociale omgeving? Allemaal vragen waar niet altijd een direct antwoord op is. In dit geval kan een neutraal persoon met een luisterend oor, die zaken op een rij kan zetten en kan doorverwijzen naar de juiste personen of instanties, een uitkomst bieden. De casemanager is zo’n persoon. Als professional, met de kennis en ervaring over de ziekte en de zorgregio kan zij helpen bij het overzien van de gevolgen, bij het verwerken van het verdriet of een luisterend oor bieden en adviezen geven. Wanneer de diagnose dementie is gesteld maar ook al eerder kunt u de casemanager geheel vrijblijvend benaderen. Dit kan om advies te vragen over hoe nu verder te gaan, maar ook als u alleen wilt praten over hetgeen u meegemaakt heeft of over de angsten en het verdriet dat u ervaart. Niet alleen de persoon in kwestie kan de casemanager benaderen maar ook de partner, de kinderen of andere naasten.

Zorg bij u thuis

Ondanks de ziekte is zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven een wens van veel mensen met dementie. Pieter van Foreest biedt verschillende mogelijkheden bij u aan huis. Heeft u (nog) geen zorg nodig maar wilt u toch graag de mogelijkheid om snel (professionele) hulp in te kunnen roepen als u bijvoorbeeld valt of niet goed wordt? Dan is er personenalarmering. U krijgt dan een kastje in uw huis geplaatst waarmee u kunt alarmeren als dit nodig is. Dit kan een veilig gevoel geven. Heeft u thuis wel ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij de persoonlijke verzorging of voor het toedienen van speciale medicijnen, dan is Thuiszorg van Pieter van Foreest de oplossing.

Ontmoetingscentrum

Een aantal ontmoetingscentra van Pieter van Foreest bieden ook een ondersteuningsprogramma speciaal voor jonge mensen met dementie. Onderdelen van het programma zijn verwerking, geheugentraining, bewegen, en lotgenotencontact. Ook zijn er gespreksgroepen en informatiebijeenkomsten voor zowel u zelf als voor uw partner of kinderen. Tijdens deze gespreksgroepen worden ervaringen gedeeld en worden er steun, tips en adviezen gegeven. Bezoek ontmoetingscentra voor meer informatie.

Wanneer thuis wonen niet meer gaat

Helaas kan het voorkomen dat de gevolgen van de dementie zodanig zijn dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. In De Bieslandhof is een woongroep voor jonge mensen met dementie. Voor zowel de cliënten als de mantelzorgers wordt de meest passende vorm van zorg en ondersteuning geboden. Hierbij wordt rekening gehouden met uw leeftijd en uw wensen en interesses. Klik voor meer informatie over De Bieslandhof.

Regionale samenwerking voor de juiste zorg

Voor mensen met dementie op jonge leeftijd heeft Pieter van Foreest een aantal gespecialiseerde diensten waar u wellicht gebruik van wilt maken. Deze diensten zijn onderdeel van een keten van organisaties die intensief samenwerken op het gebied van dementie op een jonge leeftijd. Denk daarbij aan het ziekenhuis, de GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg), Alzheimer afdeling-DWO en de gemeenten.

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd

Pieter van Foreest is lid van het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Voor meer informatie over het Kenniscentrum, kijk op www.kcdementieopjongeleeftijd.nl.