Ergotherapie 

Als de dagelijkse handelingen niet of niet meer vanzelfsprekend voor u zijn kan de ergotherapeut voor u van betekenis zijn. Denk hierbij aan handelingen op het gebied van persoonlijke verzorging, het uitvoeren van hobby's of andere dagelijkse activiteiten. 

Wat kan de ergotherapeut voor u betekenen?

Samen met u zoekt de ergotherapeut uit wat belangrijk is voor u en wat uw wensen en mogelijkheden zijn. Vervolgens ondersteunt de ergotherapeut u bij het realiseren van uw doelen / hulpvragen. De ergotherapeut kan voor advisering, begeleiding en behandeling ingeschakeld worden in het:

  • leren om opnieuw handelingen uit te voeren na een ziekte;
  • leren om handelingen anders uit te voeren, bv. aankleden, huishouden en koken met één hand;
  • adviseren bij het aanvragen van hulpmiddelen, zoals een aangepaste (rol)stoel of scootmobiel;
  • leren omgaan met hulpmiddelen;
  • leren omgaan met een verminderd geheugen;
  • begeleiden bij het zoeken naar zinvolle bezigheden;
  • adviseren van de mantelzorgers hoe ze u het beste kunnen begeleiden e/o ondersteunen bij dagelijkse handelingen

Specialisaties

Er zijn veel aandoeningen en ziektes die leiden tot problemen in het dagelijks handelen. Om deze klachten goed te kunnen behandelen is kennis van de aandoening of ziekte essentieel. De ergotherapeuten van Pieter van Foreest hebben zich gespecialiseerd in problemen, ziektes en aandoeningen die vaak samen gaan met ouderdom. Denk hierbij aan ziektebeelden als CVA, Dementie, Parkinson of MS of prevenetie zoals bij bijvoorbeeld vallen. Klik voor meer informatie over Specialistische Zorg.

Waar

Ergotherapeutische behandelingen en afspraken vinden veelal bij u thuis* plaats, zodat de ergotherapeut uw dagelijkse situatie goed kan bekijken en u 'op maat'  kan adviseren. Dit gebeurt in overleg met u, uw mantelzorger en de Specialist Ouderengeneeeskunde of huisarts. Wanneer u nog zelfstandig woont en u graag de hulp inroept van onze ergotherapeuten kan dit via Pieters Behandel Praktijk

* woonzorgcentrum, verpleeghuis